Årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Norfors I/S udarbejder løbende årsrapporter for indeværende regnskabsår. Årsrapporterne er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapport, Norfors, 2022

Årsrapport, Norfors, 2021