Aflevering af farligt affald på genbrugsplads

Vidste du

 • At virksomheder, der er tilmeldt Norfors’ genbrugspladser (læs mere hér), kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året på den kommunale genbrugsplads og få udstedt en kvittering for afleveringen. Det farlige affald skal være fra egen virksomhed.
 • At virksomheder i kommunen kan få afhentet farligt affald ved henvendelse til Norfors.

Sådan gør du

For at aflevere og få kvittering for farligt affald på genbrugspladsen skal du:

 • Printe eller downloade affaldskvitteringen 
  Hvis du vil printe skemaet ud og udfylde det i hånden: KLIK HER
  Hvis du vil have en Word-fil og udfylde elektronisk: KLIK HER
 • Udfylde affaldskvitteringen – de mest almindelige affaldstyper og koder står allerede i skemaet.
 • Medbringe to underskrevne eksemplarer, når affaldet afleveres på genbrugspladsen.
 • Kontakte en pladsmedarbejder og få kvittering for aflevering med på det ene eksemplar.
 • Gemme denne til I evt. får besøg af kommunens miljøtilsynsmedarbejder.
  Genbrugspladsen gemmer det andet eksemplar.

Husk, at din virksomhed skal være tilmeldt genbrugspladsen, før du kan aflevere affald, læs mere HER.

Vær opmærksom på

Affaldet kan afvises, hvis følgende krav ikke bliver overholdt:

 • Affaldstypen skal være omfattet af de affaldstyper, som pladsen er godkendt og indrettet til. F.eks. modtages ikke forurenet jord, støvende asbest, eksplosiver og radioaktivt affald. Er du i tvivl, kan du kontakte Norfors på tlf. 45 16 05 00 eller din kommune.
 • Der skal gives kvittering for aflevering i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.
 • Det er virksomhedens ansvar at kunne håndtere det farlige affald, og at transporten til genbrugspladsen sker efter gældende regler, herunder reglerne for farlig gods på vej.
 • Større mængder, dvs. over 200 kg om året, afhentes ved tilmelding hos Norfors til den kommunale indsamlingsordning for emballeret farligt affald.