Husstandsindsamlet affald

Norfors modtager mange forskellige affaldsfraktioner på genbrugspladserne, og kommunerne er også begyndt at husstandsindsamle enkelte fraktioner.

Det er vigtigt, at det affald, som borgere og virksomheder har sorteret, bliver håndteret bedst muligt, så der kan opnås en høj grad af genanvendelse og ressourcenyttiggørelse.

Markedet for afsætning af affald og genanvendelige fraktioner er under konstant forandring. Nye metoder og teknologier ser løbende dagens lys og nye aktører melder sig på banen, mens andre forsvinder.

Norfors overvåger løbende markedet for at sikre den bedste afsætning ud fra kriterier som miljø, ressourcer, logistik, økonomi, etc.

  • Nedenfor kan du se hvad der sker med det husstandsindsamlede affald.
  • I sorteringsguiden kan du læse om, hvad der sker med det resterende affald, efter at du har afleveret det på genbrugspladsen.

Beskrivelserne baserer sig på oplysninger fra de modtageanlæg, som Norfors afsætter affaldet til. Oplysningerne opdateres derfor løbende.

Affald på genbrugspladsen

I sorteringsguiden kan du se hvad der sker med det affald, som afleveres på genbrugspladsen.

Gå til sorteringsguiden