Hvad er klinisk risikoaffald?

Klinisk risikoaffald er kort fortalt skærende og stikkende genstande, vævsaffald og smitteførende affald. Tidligere hed det også sygehusaffald. Affaldet forekommer normalt på hospitaler, fødeklinikker, laboratorier, dyreklinikker, plejehjem, hos tandlæger og læger og i hjemmeplejen, men kan også findes andre steder.

Bemærk at klinisk risikoaffald ikke må afleveres på genbrugspladserne.
Tilmeld dig Norfors afhentningsordning her.

Læs mere om aflevering af klinisk risikoaffald på Alfa Specialaffalds her.

Norfors og Alfa Specialaffald samarbejder

Alfa Specialaffald varetager alle opgaver, der vedrører farligt affald for kommunerne i I/S Norfors.

Opgaverne omfatter blandet andet drift af ordninger for farligt affald, sikkerhedsrådgivning
og uddannelse af medarbejdere på genbrugspladserne.

Alfa Specialaffald er specialiseret i håndtering af farligt affald og transport af farligt gods,
og har mange års erfaring på området.

Kontakt

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, råd og vejledning samt ved spørgsmål om
håndtering af farligt affald på tlf. +45 54 88 11 00
Alfa Specialaffald kan kontaktes via e-mail alfa@alfa.dk

For yderligere information om Alfa Specialaffald, se www.alfa.dk.