Farligt affald

Nogle typer af farligt affald, må du aflevere på din genbrugsplads. Det gælder dog ikke alle typer. Samtidigt skal du være opmærksom på, at det kan være i begrænsede mængder.

  • Olie- og kemikalieaffald (fx. syrer, maling og pesticider)
  • Miljøfarligt affald (fx. batterier og akkumulatorer)
  • Arbejdsmiljøskadeligt affald (fx. tagplader m. asbest)