Farligt affald fra etagebebyggelser

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommune har som en del af affaldshåndteringen fra etagebebyggelser og samlede bebyggelser indført en ordning, hvor det farlige affald kan hentes af Norfors hos ejendommens eller bebyggelsens ejendomsmester eller vicevært.

Kommunerne ønsker at få indsamlet større mængder farligt affald, så miljøet tilgodeses, samtidig med at kommunenerne yder bedre service til brugerne. Ordningen omfatter afhentning af farligt affald direkte ved hver enkelt bebyggelse.

Indsamlingen omfatter alle almindelige typer olie- og kemikalieaffald fra din husholdning. De gængse typer kan f.eks. være:

 • Malingsaffald (hhv. opløsningsbaseret og vandbaseret)
 • Træbeskyttelse
 • Lim
 • Opløsningsmidler (fx terpentin)
 • Klorholdige produkter (fx rengøring)
 • Spraydåser,
 • Kviksølvstermometre
 • Spildolie
 • Batterier
 • Elsparepærer
 • Småt elektronik

Ikke alle affaldstyper er med i ordningen: Medicinrester skal afleveres på apoteket, ammunition og sprængstoffer skal afleveres til politiet. 

For at være med i ordningen skal bebyggelsen udpege en person (ejendomsfunktionær, vicevært etc.), som skal stå for at indsamle eller modtage affaldet i bebyggelsen. Kommunerene og Norfors kan hjælpe med at stille et miljøskab til rådighed til sikker opbevaring af affaldet, hvis bebyggelsen ikke har et aflåst rum til opbevaring af affaldet.

Kommunerne og Norfors sørger for at emballere, transportere samt bortskaffe det farlige affald på en miljømæssig korrekt måde. Med dette tiltag ønsker kommunerne at bidrage til, at det farlige affald ikke blandes med det øvrige affald. Bebyggelsen undgår, at beboere stiller farligt affald ved fælles affaldscontainere og slipper for at transportere farligt affald til genbrugspladsen.

Deltagelse i ordningen er gratis for bebyggelsen. De løbende driftsudgifter til indsamling, emballering og behandling af det farlige affald afholdes over kommunes renovationsbudgetter og finansieres via affaldsgebyret for husholdninger. Kommunerne og Norfors har informationsmateriale til dén i bebyggelsen, der modtager affaldet og forslag til informationsmateriale til beboerne.

Hvis din bebyggelsen ikke allerede deltager i ordningen og du er interesseret i at være med eller ønsker at høre mere om ordningen, kan du kontakte Norfors på tlf. 45 16 05 00 eller på mail: norfors@norfors.dk.

Du kan også kontakte din kommune: