Affaldsplan

Affaldsplan 2014 (gældende)

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har i fællesskab udarbejdet Affaldsplan for 2014-20, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering i kommunerne.

Du kan gennemse affaldsplanen for 2014 – 2020 samt tidligere affaldsplaner nedenfor.

Affaldsplan 2023 (i høring)

Norfors har i samarbejde med Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner udarbejdet forslag til ny affaldsplan, som i øjeblikket er i høring. Sidste frist for kommentarer var 5. september 2023. Når høringsperioden udløber, vil de indkomne bemærkninger indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser, inden affaldsplanen vedtages endeligt.

Se kommunernes høringsportaler herunder: