Affaldsplan

Affaldsplan 2023-2035

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har i fællesskab sammen med Norfors udarbejdet Affaldsplan 2023-2035,

Affaldsplanen er kommunernes styrings- og planlægningsværkstøj, der skal fremme cirkularitet i kommunernes og Norfors’ del af værdikæden i affaldsbranchen. Affaldsplanen tager sit afsæt i den nationale affaldshåndteringsplan Handlingsplan for Cirkulær Økonomi.

Tidligere affaldsplaner

Du kan se tidligere affaldsplaner nedenfor: