Norfors fremlægger plan for udrulning af klimavenlig fjernvarme til Nordsjællands indbyggere

Mandag aften præsenterede Norfors i samarbejde med ejerkommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal en meget ambitiøs plan for udrulning af grøn fjernvarme i Nordsjælland.

Med den omfattende udbygningsplan, der indebærer en investering på over 4,0 mia. kr., vil Norfors og ejerkommunerne sikre den grønne forsyningssikkerhed for indbyggere og virksomheder i området. Udbygningen svarer til mere end en fordobling af Norfors nuværende fjernvarmesystem og vil give rigtig mange husstande mulighed for at skifte til klimavenlig fjernvarme.

Norfors har i den seneste tid oplevet en markant stigning i henvendelser fra borgere, som ønsker at vide, om de vil få mulighed for at konvertere til fjernvarme. Det kan der i stor udtrækning nu gives svar på med rapporten om udrulning af fjernvarme for Allerød, Fredensborg, Holte, Nivå og Norfors Fjernvarme. Det var et af hovedpunkterne fra den rapport, som Norfors præsenterede for byrådsmedlemmer og embedsmænd på mødet mandag.

Udbygningen kræver en udvidelse af produktionsanlægget, så kommunerne og kommunernes energiforsyninger sammen kan føre varmeplanen ud i livet og dermed også opfylde målet om fossilfri varmeforsyning senest i 2035. I den forbindelse er kommunernes godkendelse af lokalisering af nye produktionsanlæg altafgørende.

Over de seneste år er fjernvarmenettet i Norfors område allerede blevet udbygget betydeligt, og der er aktuelt igangsat knap 100 større og mindre fjernvarmeprojekter rundt om i kommunerne. Med dette seneste omfattende projekt udvides fjernvarmenettet til mere end dobbelt kapacitet. Udviklingen af den nuværende kapacitet er sket støt over de seneste 60 år, så der er tale om et historisk stort projekt over en kortere årrække frem mod 2030. Også her afhænger projektet af samarbejdet med entreprenører, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Der skal skaffes maskiner, rør og kvalificeret arbejdskraft til alle led i projektet, så det er mange elementer, der skal gå op i en højere enhed for at projektet kan lykkes.

Politisk temamøde den 27. juni 2022

Slides og rapporter omtalt på orienteringsmødet om udrulningsplaner for Norfors fjernvarme den 27. juni 2022 kan findes her: