Ofte stillede spørgsmål om ekstraordinært affaldsgebyr som følge af Lov 115

Norfors bestyrelse har besluttet at opkræve et ekstraordinært affaldsgebyr på i alt 213 mio. kr. hos Norfors ejerkommuner, læs nyhed fra 23. oktober 2023 hér.

Det ekstraordinære affaldsgebyr, som Norfors nu opkræver, er resultatet af ny Lov om affaldsenergi, der trådte i kraft den 1. juli 2023. Den nye lov skal bidrage til implementering af initiativ V i den politiske aftale af 16. juni 2020 om “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Læs mere mere i spørgsmål/svar nedenfor:

Er Norfors det eneste forbrændingsanlæg, der sender en regning videre til kommunerne?

+

Nej, andre kommuners forbrændingsanlæg bliver også ramt. Der er dog stor forskel på, hvordan selskaberne bliver ramt alt afhængig af deres situation, investeringer, afskrivninger og gæld m.v.

Hvem har ansvaret for opkrævningen?

+

De partier i Folketinget, der har stemt for lovændringen, har ansvaret for det grundlag, som det ekstraordinære affaldsgebyr udsendes på. Norfors fakturerer ejerkommunerne, og dermed sender Norfors i alt fem fakturaer. Ejerkommunerne har behandlet sagen på deres byråd, og byrådene har besluttet, hvordan opkrævningen endeligt skulle udmøntes ift. affaldskunderne.

Hvad skal de 213 mio. kr. bruges til?

+

Opkrævningen på 213 mio. kr. udgør affaldskundernes andel af gælden i affaldsenergianlægget, Usserødværket. Opkrævningen anvendes til gældsafvikling.

Hvorfor sker det nu?

+

Loven trådte i kraft den 25. juli 2023. Derfor får borgerne den første aconto-regning nu. Norfors har kun to år til at fakturere hele det ekstraordinære affaldsgebyr på i alt 213 mio. kr.

Hvem har beslutningskompetencen til denne ekstraordinære udskrivning? Er det bestyrelsen eller byrådet? Kan byrådet sige nej?

+

Norfors’ bestyrelse har kompetencen og har valgt, at byrådene i de enkelte ejerkommuner skal understøtte beslutningen, hvilket er sket.

Hvad er det lovmæssige grundlag for den ekstraordinære takst?

+

Norfors’ bestyrelse har kompetencen til at opkræve taksten jf. § 10, stk. 1 i Norfors’ vedtægter.

Hvorfor kommer regningen lige nu?

+

Vi har for få år siden moderniseret Usserødværket, og har stadig en høj restgæld fra den investering. Usserødværket er også et mindre anlæg sammenlignet med de store anlæg i de store byer. Vores økonomi ville fortsat være fornuftig, hvis ikke regeringen havde ændret loven med ubegribelig kort varsel – og høje omkostninger til følge.

Hvad er det ekstraordinære affaldsgebyr?

+

Affaldsgebyret er en ekstraordinær opkrævning fra Norfors til ejerkommunerne. Opkrævningen er en følge af Lov 115, der skal bidrage til implementeringen af initiativ V i den politiske aftale af 16. juni 2020 om “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

Læs mere her: www.ft.dk