Hvem er Norfors?

Norfors er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965.

Interessenterne er:

I Norfors interessentkommuner er der i alt ca. 212.000 indbyggere.

Norfors hovedformål er på et højt fagligt niveau at drive en effektiv forsyningsvirksomhed indenfor miljø- og energiområdet i nært samarbejde med interessentkommunerne.

Arbejdsområder

Genbrug og genanvendelse 

Fortsat udvikling af genbrugspladserne i forhold til service og drift med øje for miljømæssige og økonomiske aspekter.

Affaldsforbrænding og energiproduktion 

Sikre forbrændingskapaciteten. Mindske miljøbelastningen fra forbrændingen og energiproduktionen. Basere energiproduktionen på affald, flis og andre miljøvenlige brændsler.

Fjernvarmeforsyning 

Professionel og serviceorienteret forsyningsvirksomhed. Høj forsyningssikkerhed og fortsat udbygning af forsyningsområdet.

Deponering og specialbehandling

Sikre deponeringskapaciteten. Udsortering og sikker bortskaffelse af problemaffald.

Fælles affaldsområder

Højt fagligt niveau og tæt samarbejde med interessentkommunerne. Udvikle og optimere fællesordninger.