Fjernvarmepriser 2024

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser:

Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.: 45 16 05 00
Telefax: 45 16 05 11

Mandag-torsdagKl. 9.00-15.00
FredagKl. 9.00-12.00

Gældende takster pr. den 1. januar 2024

Gældende for:

  • Norfors Fjernvarme
  • Holte Fjernvarme
  • Nivå Fjernvarme
  • Lavtemperatur Fjernvarme
  • Fredensborg Fjernvarme, Asminderødhave
Faste årlige afgifterPris ekskl. momsPris inkl. moms
Fast målerafgift pr. stk.Kr. 880,00Kr. 1.100,-
Fast arealafgift pr. m2 *)Kr. 36,50Kr. 45,63

Variable afgifter

Variabel energiafgift MWhKr. 650,00Kr. 812,50
Incitamentstarif, 3 % af energiafgiftKr. 19,50Kr. 24,38

Tilslutningsafgift

Grundafgift, stk.Kr. 880,00Kr. 1.100,00
Arealafgift  m*)Kr. 36,50Kr. 45,63
Stikledning, kr.Aktuelle omkostninger 

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.
Læs mere her.

Erhvervstarif pr. den 1. januar 2024

Faste årlige afgifterPris ekskl. momsPris inkl. moms
Fast målerafgift pr. stk.Kr. 880,00Kr. 1.100,00
Fast tarifafgift pr. m3I henhold til skema *) 

Variable afgifter

Variabel energiafgift pr. MWhKr. 650,00Kr. 812,50
Variabel flowafgift pr. m3Kr. 4,50Kr. 5,63

Tilslutningsafgift

Volumentarif, mpr. timeI henhold til skema * 
Grundafgift pr. stk.Kr. 880,00Kr. 1.100,00
StikledningsafgiftAktuelle omkostninger

*) Skema til beregning af erhvervstarif og yderligere information, læs her.

Opkrævning

Norfors (herunder Fredensborg og Nivå)

Opkrævning for fjernvarme sker i 4 årlige a conto rater (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november) samt med en slutafregning på grundlag af registreret forbrug.

Den årlige måleraflæsning finder sted ved årsskiftet, og årsopgørelsen udsendes ultimo januar sammen med budget for det nye varmeår. Årsopgørelsen forfalder samtidig med den første acontorate.

Seneste rettidige betalingsdato vil fremgå af årsopgørelsen og indbetalingskortet.

Holte

Opkrævning for fjernvarme sker månedligt på grundlag af registreret forbrug.
Seneste rettidige betalingsdato vil fremgå af indbetalingskortet.

Gebyrer, afgifter og morarenter ved manglende eller for sen betaling, se her.

Regulering af takster

Fjernvarmeafgifterne kan løbende reguleres.