Om værket

Usserødværket ligger i Hørsholm og håndterer affald fra borgere og virksomheder i interessentkommunerne samt øvrige.

Usserødværket består af 2 affaldsfyrede ovnlinjer med tilhørende turbiner og generatorer. Ovnlinje 4 er fra 1999 og ovnlinje 5 er fra 2017 og de leverer el (70GWh) svarende til 18.000 husstande eller 70.000 borgere og fjernvarme (280GWh) svarende til ca. 15.000 husstande eller ca. 60.000 borgere.

Usserødværket forsyner fjernvarmenettet fra Hornbæk i nord til DTU, Lyngby i syd med varmt vand. Desuden samarbejder vi med Helsingør Kraftvarmeværk. Fra kontrolrummet på Kærvej 1 i Hørsholm håndterer vi driften af værket og fjernvarmeforsyningen.