Forbered jeres besøg hjemme i klassen

Hos Norfors handler det om ressourcer og bæredygtig energi. Om de ressourcer og den energi der er i og omkring os og i særdeleshed i vores affald. Det handler om, hvordan vi bedst udnytter følgerne af det forbrug, som vi alle er en del af. Vi ønsker, at jeres nysgerrighed og viden pirres og udfordres, således I forhåbentlig går herfra med en oplevelse, der kobler jeres dagligdag med vores. Måske sætter besøget også tanker og handlinger i gang?

Formål med besøget

Inden besøget anbefaler vi, at du forventningsafstemmer med kollegaer og elever, så alle kender formålet med besøget. Det kan være, at besøget skal fungere som en igangsætter til et undervisningsforløb, et input undervejs eller en afslutning på et undervisningsforløb? Højst sandsynligt vil besøget være kædet sammen med et tværfagligt arbejde med bæredygtig energiforsyning, udledning af stoffer eller tilsvarende.

Under alle omstændigheder – jo mere eleverne kender til formålet og det faglige indhold af besøget, jo bedre grundlag for læring vil der være. Tal med eleverne om, hvad de skal lære. Hvad kan Norfors tilbyde? Hvilke faglige begreber skal eleverne være opmærksomme på? Eleverne kan formulere deres forventninger, forståelser og spørgsmål.

Organiser besøget

Inddel eleverne i 5 arbejdsgrupper til vores 5 læringsområder. Områderne har forskellige læringstilgange og omhandler affaldssortering, energi og forbrænding, røggasrensning, slagge og energiforsyning. Undervejs skal eleverne notere deres tanker og resultater i et hæfte, som nemt kan indsamles og bringes med tilbage til skolen. Hæftet udleveres af Norfors.