Efter besøget

Sådan kan du bruge dit besøg i undervisningen.

Refleksion

Tal om oplevelserne og sammenhold dem med de forventninger, forståelser og spørgsmål eleverne havde inden besøget.

Faglig formidling og diskussion

Lad eventuelt eleverne fremlægge resultater og erfaringer for resten af klassen eller i grupper. Hvis I gemmer arbejdshæfterne, så er det hele skrevet ned til senere brug. Arbejd videre med det faglige stof. Brug eventuelt Norfors idébank i det videre arbejde – se herunder.

Evaluér besøget

Hvad fik I ud af besøget? Hvad fungerede godt – både fagligt og praktisk? Er der tegn på, hvad eleverne har lært i forhold til det faglige formål og stof? Hvilke fagbegreber har de lært, hvilke fagbegreber var svære og kræver yderligere gennemgang i klassen eller i grupper?

Gode links og hjemmesider til lærere og elever

Klima og energi

https://kefm.dk/klima-for-skoleelever – Klima-, energi- og Forsyningsministeriets materiale ”Klima til skoleelever”. Omfattende og anvendeligt materiale samt lærervejledning om energi.

https://energinet.dk/ – hvor kommer Danmarks el-energi fra lige i dette øjeblik? Desuden opdateret information om grøn omstilling.

https://groenskole.dk/ – ideer til at arbejde med ex. klima, affald, FN’s 17 verdensmål, bæredygtigt forbrug etc. Danmarks største netværk af skoler, der arbejder med bæredygtighed.

http://sustainable.dk/folkeskole/ – undervisningsmaterialer til udskolingen om den grønne by, madspild, grøn energi, klima og forbrug.

https://concito.dk/undervisning-skolebesoeg – Danmarks Grønne Tænketank – book en klimaambassadør.

https://heleverdeniskole.dk/verdensmalene/opgaver-til-ansvarligt-forbrug-og-produktion/ – opgaver til arbejde med ansvarligt forbrug og produktion. Her findes desuden baggrundsviden til Verdensmålene samt plakater med Verdensmålene til print.

https://www.altinget.dk/energi/artikel/her-er-energikommissionens-anbefalinger – resumé af energikommissionens rapport om omlægning til vedvarende energikilder.

https://www.overshootday.org/ – hvornår har Jorden opbrugt dette års ressourcer.

https://www.energitjenesten.dk/fa-et-skolebesog.html – energitjenesten Øst. Udbyder skolebesøg (NB bemærk – kræver betaling).

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktojer/apparatberegner – beregner elektriske apparaters energiforbrug.

Bæredygtig energi

https://www.dtu.dk/Om-DTU/Nyheder-og-presse/Temaer/Baeredygtig-energi – DTU’s hjemmeside med oversigt over forskning i grøn energi. Teksterne er ikke rettet mod skoleelever, men forklaringer er relativt let forståelige.

http://fremtidensenergi.dk/fremtidens-energi-et-undervisningsmateriale-til-faellesfaglige-undervisningsforlob-i-naturfag-i-folkeskolens-udskoling/ – undervisningsmateriale med fokus på hvordan vi skaffer energi nok til 10 mia. mennesker, men samtidig gør det bæredygtigt. Meget omfattende materiale med klare målsætninger iht fælles mål/fælles naturfag.

https://www.youtube.com/watch?v=xKxrkht7CpY&t=181s – god og enkel video om solenergi.

https://junior-geologerne.dk/?page_id=651 – Er specifikt rettet mod at bruge geologi som en fællesnævner for de tre naturfag.

Fjernvarme

https://fjernvarmeskolen.dk/ – omfattende hjemmeside med opgaver og viden om fjernvarme.

Affald og affaldssortering

https://www.affald.dk/da/ – inddelt i årgange/klasser og fyldt med viden og ideer til at arbejde med affald i skolen.

https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/ – her kan man melde skolen til den årlige affaldsindsamlingsdag. Næste dag er 18. april 2021. Her findes desuden materialer fra alle årene som inspiration.

https://danskaffaldsforening.dk/ – affald i tal, sorteringskriterier, piktogrammer etc.

https://plast.dk/undervisningsmaterialer-om-plast/ – flere forskellige forløb, forsøgsvejledninger og plastleksikon.

https://plastikviden.dk/ – Miljøministeriet Det nationale Plastikcenter. Her findes Plastik i tal, plastikrapporter og diverse oplysninger om plastikrigtige indkøb, mikroplast etc.

https://daaserydderen.dk/ – Dansk retursystems hjemmeside for 0.-4. klasse. Meget elevvenlig. Gratis undervisningsmateriale, spil oma.

https://www.youtube.com/watch?v=TJ9I3d0JX5c – Største deponier (lossepladser) i verden.

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

https://www.verdensmaalene.dk/ – opgaver, film etc.

https://fnforbundet.dk/for-skoler/verdensmaal-paa-spil/ – indeholder bl.a. et dilemmaspil med Verdensmålene.

Cirkulær økonomi

https://mst.dk/affald-jord/affald/cirkulaer-oekonomi-og-ressourceeffektivitet/om-en-cirkulaer-oekonomi/ – Miljøministeriets film om cirkulær økonomi. Desuden officielle oplysninger om affald oa.

https://afatek.dk/artikler/cirkulaer-oekonomi – information om hvordan slagge er en del af en cirkulær økonomi.

Mad og madspild

https://klimatips.dk/# – madglade klimatips.

https://www.stopspildafmad.dk/ – Danmarks største bevægelse mod madspild. Oplysning og skoleopgaver.

Undervisning

https://www.experimentarium.dk/tema/ryst-posen/ – Experimentariums gruppedannelsesapp, der sikrer forskellige kompetencer i gruppen.

https://astra.dk/sites/default/files/Hverdagsforestillinger%20-%20Birgitte%20Lund%20Nielsen.pdf – hverdagsforestillinger. Hvordan arbejder man med elevers hverdagsforestillinger i naturfag?

Naturvidenskabens ABC til grundskolen | astra.dk – Naturvidenskabens 10 erkendelser.