Under besøget

Et besøg varer 2,5 time og inkluderer en introduktion, en rundvisning på Usserødværket og en efterfølgende fordybelse i Norfors arbejde.

Ved ankomst gennemgår vores formidler dagens program, så alle kender indholdet.

Eleverne får udleveret opgaver, som de skal arbejde med i fordybelsesrummet, hvor de præsenteres for 5 læringsområder; Affaldssortering, energi/forbrænding, røggasrensning, slagge og energiforsyning. Opgaverne varierer i form og læringstilgang.

Hvem vil I møde?

I vil blive vist rundt og undervist af vores formidler, som kan kontaktes via mail besoegscenter@norfors.dk eller på tlf. +45 4516 0500.