Miljøpolitik

Vision

Visionen er at opbygge og fastholde en sammenhæng i aktiviteterne med udgangspunkt i affalds- og fjernvarmeområdet.
Fra affaldet smides ud til det bliver sorteret, genanvendt, udnyttet til energi eller deponeret.
Fra energien er produceret til fjernvarmen er leveret hos forbrugeren.
Ved opgaveløsningen vil Norfors ud fra en teknisk, økonomisk og administrativ afvejning løbende vurdere og lægge vægt på kvalitet, forsyningssikkerhed, klima, miljø og arbejdsmiljø, for til stadighed at være en virksomhed, som ejere, brugere, naboer, myndigheder og medarbejdere kan være tilfredse med.

Mission

Norfors er en fælleskommunal virksomhed. Hovedformålet er på et højt fagligt niveau at drive en effektiv, miljørigtig, klimavenlig og konkurrencedygtig forsyningsvirksomhed indenfor miljø-, affalds- og energiområdet i nært samarbejde med interessentkommunerne.

Værdier

 • Sikkerhed og miljø i dagligdagen
 • Samarbejde og åben dialog både internt og med myndigheder, brugere og naboer
 • Højt fagligt niveau og udvikling
 • Ansvar og engagement

Miljøpolitik

Norfors vil:

 • sikre løbende forbedringer af miljøet i vores aktiviteter
 • overholde miljølovgivningen og reducere og forebygge forurening
 • fremme miljørigtig affaldshåndtering
 • fremme ressourceeffektiv energiproduktion og fjernvarmedistribution
 • fremme god ressourceudnyttelse til gavn for klimaet
 • give medarbejdere muligheder for at tage miljø- og klimahensyn i driften
 • bidrage til information om miljø, affald og energi til vores omgivelser

Miljømålsætninger

 • Drive effektiv energiproduktion ved forbrænding af forbrændingsegnet affald og ved drift af spidslastcentraler
 • Drive effektive fjernvarmeordninger med klimavenlig energiforsyning
 • Drive effektive genbrugspladser, der giver brugere og virksomheder mulighed for at sortere affaldet til genanvendelse, energiudnyttelse eller deponering og aflevere miljøskadelige bestanddele til specialbehandling.
 • Sikre, at deponeringsegnet affald bliver behandlet miljømæssigt forsvarligt
 • Reducere forbrug af energi, vand, hjælpestoffer og forbrugsmaterialer
 • Reducere udledninger til luft, vand og jord