Sådan kommer du af med storskrald

Der er to muligheder for at komme af med storskrald

  • Via ordningen for storskrald (hvor storskraldet afhentes ved din bopæl)
  • Ved at aflevere det på en af vores genbrugspladser

Tilmeld dig storskraldsordning i Hørsholm

  • Du skal bestille afhentning fra gang til gang
  • Tilmelding skal ske senest torsdag før tømmedag i dit område. Læs mere her.
  • Bestil afhentning af storskrald via selvbetjeningsløsningen. Oplys adresse og det, som du ønsker, at vi afhenter.

Etageejendomme og samlede bebyggelser kan få afhentet storskrald fast hver måned. Afhentning skal bestilles via varmemester eller vicevært.