Opkrævning

Opkrævning for fjernvarme sker i 4 årlige a conto rater (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november) samt med en slutafregning på grundlag af registreret forbrug.

Den årlige måleraflæsning finder sted ved årsskiftet, og årsopgørelsen udsendes ultimo januar sammen med budget for det nye varmeår. Årsopgørelsen forfalder samtidig med den første acontorate.

Seneste rettidige betalingsdato vil fremgå af årsopgørelsen og indbetalingskortet.

Gebyrer, afgifter og morarenter ved manglende eller for sen betaling, se her.