Grøn energi hele året

Energistyrelsens nye Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har valgt at støtte projektet RockStore, en helt ny teknologi til grøn energilagering hos Norfors.

Det nye energiudviklingsprojekt RockStore udvikles i samarbejde med virksomheden Heliac, der skal anvende en helt ny teknologi til energilagring hos affaldsselskabet Norfors’ kraftvarmeværk i Hørsholm.

“Sammen med en kompetent kreds af partnere fra energisektoren vil vi sammen demonstrere et billigt, effektivt og fleksibelt energilager på Norfors’ affaldsfyrede kraftvarmeværk. Heliacs nye teknologi kan lagre varme i sten ved høje temperaturer gennem fordampning og kondensering af varm olie under vakuum. Teknologien bliver integreret i Norfors kraftvarmeanlæg og den udnytter kortvarig overproduktion af varme på anlægget som følge af variationer i produktion og forbrug af energi. Lageret kan i andre sammenhænge erstatte fossil energi med fluktuerende og sæsonafhængige energikilder som koncentreret solvarme, elektricitet fra vind eller som i dette projekt med overskudsvarme fra affaldsforbrænding – og energilageret kan både producere el og varme. På den måde kan Heliac og Norfors være med til at udvikle nye teknologier, der sikrer grøn strøm, fjernvarme og procesvarme til forbrugere og industri på vinterdage uden sol eller blæst,” siger Michael Rask, Project Development Director i Heliac og Underdirektør Jan Olsen hos Norfors.