Farligt affald

Affald betegnes som farligt, hvis det er brandfarligt, sundhedsfarligt, smittefarligt og/eller miljøfarligt. Miljøstyrelsen udgiver med jævne mellemrum en liste over hvilke stoffer, der betegnes som farlige.

Eksempler på farligt affald

  • Olieaffald – f.eks. dieselolie, fyringsolie, gasolie, smøreolie, oliefiltre, olieforurenet jord.
  • Organisk-kemisk affald med halogener (brom, chlor, flour eller iod) – f.eks. chloroform, freon, PVC-affald, renseriaffald, PCB-holdig olie.
  • Organisk-kemisk affald uden halogener – f.eks. bore-skærevæsker, eddikesyre, fiksérbade, formalin, fremkalder, lim, maling, trykfarve.
  • Kviksølvsholdig affald – f.-eks. kvivksølvbatterier, lysstofrør, kviksølvstermometre, kviksølvslamper.
  • Bekæmpelsesmidler – f.eks. bejdset såsæd, insektmidler, muse- og rottegift, svampemidler, ukrudtsmidler, tom emballage fra bekæmpelsesmidler.
  • Uorganisk-kemisk affald – f.eks. bejdsesyrer, chromsyre, flussyre, galvanske bade, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre.
  • Klinisk risikoaffald – f.eks. brugte kanyler, stikkende og skærende genstande, vævsaffald og smitteførende affald.
  • Andet affald – f.eks. blandet affald fra laboratorier, bremsebelægninger, spraydåser, ukendt affald.

Norfors og Alfa Specialaffald samarbejder

Alfa Specialaffald varetager alle opgaver, der vedrører farligt affald for kommunerne i I/S Norfors.

Opgaverne omfatter blandet andet drift af ordninger for farligt affald – herunder klinisk risikoaffald – , olie/benzinudskillere, sikkerhedsrådgivning og uddannelse af medarbejdere på genbrugspladserne.

Alfa Specialaffald er specialiseret i håndtering af farligt affald og transport af farligt gods,
og har mange års erfaring på området.

Læs mere om farligt affald på Alfa Specialaffalds hjemmeside

Kontakt

Kontakt os gerne for yderligere oplysninger, råd og vejledning samt ved spørgsmål om
håndtering af farligt affald på tlf. +45 54 88 11 00 eller via e-mail alfa@alfa.dk

For yderligere information om Alfa Specialaffald, se www.alfa.dk.