Husstandsindsamlet madaffald

Hvad sker der med affaldet?

Madaffaldet bliver transporteret til Gemidan i Ølstykke som oplyser følgende:

Madaffaldet pulpes, hvor pulperen sørger for, at poser, affald og andre materialer hakkes i mindre stykker, så maden kan skilles fra dét, der ikke er organisk.

Herefter sigtes pulpen, og det der ikke er madaffald (ca. 25%), sorteres fra. Det frasorterede udgøres af f.eks. madaffaldsposer og ikke-organisk affald, som energiudnyttes til el og fjernvarme. 

Den færdige pulp transporteres herefter til et biogasanlæg, hvor der fremstilles biogas. Restproduktet efter fremstilling af biogas bruges til gødning i landbruget.

Biogassen kan bruges som energikilde til fremstilling af el og fjernvarme, men kan også bruges på det nationale gas-net. 

Senest opdateret 02.01.2024

Hvad kan du aflevere affaldet?

  • Ved husstanden

Når du har modtaget beholder til madaffald kan du begynde at frasortere madaffald.

Har du ikke modtaget beholderen endnu? Der varsles nogle måneder før beholderen leveres. Hvis du bor i bolig med egne beholdere, får du et brev via e-boks. Hvis du bor i bolig med fælles beholdere, får den affaldsansvarlige information pr. mail.

OBS: Madaffald kan ikke afleveres på genbrugspladsen