Bestil syn og idriftsættelse

Bestilling af syn og/eller idriftsættelse kan ske på e-mail: fjv@norfors.dk
Bestillingen skal ske senest 5 hverdage før den planlagte aktivitet.

Se Norfors Tekniske Bestemmelser for krav om syn her.
Læs desuden uddrag om materialer nedenfor.

Uddrag

Norfors’ Tekniske Bestemmelser for Norfors, Fredensborg og Nivå Fjernvarme

– Version 2020.02 –

Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings
Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 inkl. tillæg).

Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de
maksimalt forekommende tryk og temperaturer.


Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger.
Kobberrør skal samles ved hårdlodning. Plastrør samles med preskoblinger eller
klemringfittings. Rustfri stålrør samles med preskoblinger. For alle samlinger skal
gælde, at de er godkendt til de aktuelle tryk- og temperaturforhold.

Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en
bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er
indbygget.

Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning.

Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning
(uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som
fjernvarmestikledningen. Medierør af PEX må ikke anvendes her pga.
temperaturforholdene i fjernvarmevandet.

Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansion,
udluftning og aftapning i fornødent omfang.

Aftapninger skal forsynes med plomberbar prop eller slutmuffe med kæde.

De senest opdaterede bestemmelser kan findes her.