Ofte stillede spørgsmål

Den 1. januar 2020 overgik Norfors til at benytte kameraer med nummerpladeskanner på alle genbrugspladserne. Det betyder, at du ikke længere skal have et mærkat i forruden. Den nummerplade, som du har tilmeldt i forbindelse med køb af adgang, vil automatisk blive genkendt af kameraerne, og du behøver ikke foretage dig yderligere.

Baggrund

Virksomheder har mulighed for selv at vælge, om de vil gøre brug af de kommunale genbrugspladser.

Hvis du som virksomhed ønsker at benytte genbrugspladserne, skal du tilmelde virksomheden og betale for adgang. Virksomheder kan benytte genbrugspladser på tværs af kommunegrænser, og er således ikke begrænset til de pladser, der er beliggende i deres hjemkommune.

Fire af Norfors’ ejerkommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) har etableret en fælles ordning, hvor der er ens regler for brug af genbrugspladser. Norfors fastsætter taksterne på baggrund af årlige brugerundersøgelser.

Bemærk: Der gælder særlige regler for Helsingør Kommune – se her

Kan jeg tilmelde en bil på udenlandske plader?

+

Ja, du kan godt tilmelde en bil på udenlandske plader til dit erhvervsabonnement. Generelt gælder det, at man ikke kan benytte biler på udenlandske plader til aflevering af privat affald, da man som borger bosat i Danmark ikke kan eje en bil indregistreret i udlandet.

En undtagelse er dog, hvis du f.eks. er udenlandsdansker, men ejer et sommerhus i en af Norfors’ kommuner. For at lave en individuel aftale kontakt Callcenter for Erhvervsaffald på erhvervsaffald@norfors.dk eller telefon 4516 0546.

Jeg kan ikke logge ind i webshoppen – hvad gør jeg?

+

Tjek først at du bruger det korrekte P-nummer (uden mellemrum) som angivet på www.cvr.dk.
Der kan også være tale om midlertidige driftsforstyrrelser – vent lidt og prøv igen senere.

Hvis du fortsat har problemer, kan du kontakte Callcenter for Erhvervsaffald på erhvervsaffald@norfors.dk eller telefon 4516 0546.

Hvor meget farligt affald må jeg aflevere?

+

Som virksomhed må du maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladserne pr. virksomhed. Der er ingen grænser for hvor store mængder farligt affald, du må aflevere pr. besøg (indenfor de 200 kg/år).

Jeg kommer med farligt affald – hvad skal jeg gøre?

+

Kontakt pladspersonalet, inden du afleverer farligt affald.

Du skal på forhånd udfylde en deklaration for affaldet, se mere her.

Pladspersonalet vejer affaldet for dig og udleverer kvitteringer for aflevering. Kvitteringen er din dokumentation over for det kommunale miljøtilsyn, at du har bortskaffet dit  farlige affald korrekt.

Husk, at du ved aflevering af farligt affald skal give dine virksomhedsoplysninger til pladspersonalet inkl. CVR-nr.

Hvad må jeg aflevere på genbrugspladsen?

+

Du kan se, hvad du må aflevere på genbrugspladserne i vores sorteringsguide.

Bemærk, der er begrænsning for hvor meget du må aflevere for følgende fraktioner:

 • Eternitplader: Der må maksimalt afleveres 20 eternitplader om året pr. virksomhed. Bemærk, de skal være emballeret i klar plast.
 • Farligt affald: Der må maksimalt afleveres 200 kg farligt affald om året pr. virksomhed.
 • Jord: Der må maksimalt afleveres 1 m3 jord om året pr. virksomhed.

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg har en kombineret privat/erhvervsbil?

+

Biler, som er forsynet med papegøjeplader, eller med gule plader med mærkat fra Skat i bagruden, kan benyttes både privat og erhvervsmæssigt. Og her opstår der en særlig udfordring, for skal man så betale eller ej?

Det, som er det afgørende er, hvor affaldet kommer fra.

 • Hvis der er tale om erhvervsaffald, skal der købes et Årsabonnement, en Månedsbillet eller en Døgnbillet.
 • Hvis der er tale om privat affald kan du aflevere affaldet gratis, hvis du bor i en af de fire kommuner Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis dit private affald er af samme type, som man kan forvente fra dit erhverv (f.eks. en VVS’er, som afleverer en håndvask), så vil du kunne blive bedt om at dokumentere, at affaldet er privat og ikke stammer fra dit erhverv. Som eksempel kan tænkes en håndværker, som i fritiden udfører arbejde på eget hus og bortskaffer byggeaffald. Eller en anlægsgartner, som ordner have derhjemme, og bortskaffer haveaffald.

Dokumentation kan f.eks. være i form af bygge- eller nedrivningstilladelse. Hvis du skal af med større mængder af den type affald, kan du med fordel i forvejen sende dokumentationen til Norfors (erhvervsaffald@norfors.dk) og få en godkendelse, som du kan medtage på genbrugspladsen. Så undgår du forsinkelser, når du afleverer affald.

Er det kun er biler op til 3.500 kg + evt. trailer der har adgang til genbrugspladserne?

+

Ja, ifølge Affaldsaktørbekendtgørelsens skal kommunerne begrænse adgangen til genbrugspladserne til indregistrerede biler op til 3.500 kg. Eventuel trailer medregnes ikke i totalvægten.

Hvad sker der, hvis jeg bruger genbrugspladsen uden at betale?

+

Det er ulovligt. Hvis du benytter genbrugspladsen uden at have købt adgang er det at betragte som en tilmelding, og din virksomhed vil få tilsendt en faktura svarende til virksomhedens indplacering i vores prisliste. I tilfælde af manglende betaling af fakturaen vil restancen blive overdraget til Inddrivelsescenter Skat. I særligt grove tilfælde vil virksomheden kunne blive politianmeldt af kontrollørerne.

Hvem kontrollerer, om jeg har betalt?

+

Kameraerne på pladsen registrerer automatisk om der er tale om en erhvervsbil og om den er tilmeldt. Hvis ikke bilen er tilmeldt, vil du blive kontaktet af en pladsmedarbejder, som kan vejlede dig i tilmelding.

Min virksomhed har endnu ikke købt adgang, men skal af med affald nu – hvad gør jeg?

+

Du kan købe adgang via webshoppen. Straks efter købet er gennemført er dine nummerplader registreret i systemet og du kan benytte pladserne.

Dette gælder både Årsabonnement, Månedsbillet og Døgnbillet. Har du ikke adgang til en computer kan du også benytte din smartphone.

Kan jeg opsige mit abonnement før det udløber?

+

Nej, din tilmelding er bindende indtil det udløber efter et døgn, en måned eller et år afhængig af abonnementstype.

Skal jeg opsige mit abonnement efter et år, eller udløber den automatisk?

+

Dit årsabonnement gælder for et år ad gangen og udløber automatisk, og du vil ikke automatisk blive trukket for en nyt. Ved udløb af abonnementet vil du blive informeret om, hvordan du kan forny det.

Månedsbillet gælder for en måned fra købsdato og Døgnbillet i 24 timer fra købstidspunktet, læs mere her.

Jeg har ikke noget kreditkort, hvordan betaler jeg?

+

Du har mulighed for at betale med MobilePay i stedet for. Hvis du hverken har kreditkort eller MobilePay, og gerne vil modtage en faktura, så send en mail til erhvervsaffald@norfors.dk hvor du oplyser firma-navn, mailadresse, CVR-nummer og registreringsnumre på de biler du ønsker mærkater til. Så vil du snarest modtage en faktura på mail. Når betaling er registreret, vil de anførte nummerplader blive aktiveret.

Jeg er en offentlig virksomhed, hvordan betaler jeg?

+

Hvis du er en offentlig virksomhed, skal du også benytte webshoppen.

I webshoppen kan du på side 5 Din virksomhed vælge betalingsmetode EAN/GLN fakturering og derefter angive dit EAN/GLN-nummer og kontaktperson. Så vil du snarest modtage en elektronisk faktura.

De tilmeldte nummerplader vil være aktive straks efter gennemførsel af bestilling i webshoppen.

Kan jeg bruge MobilePay til betaling?

+

Ja, det er muligt med betaling med MobilePay.

På side 7. Betaling klikker du på Skift betalingsmetode og derefter Vælg mobilbetaling.

Hvilke kreditkort kan jeg bruge til betaling?

+

Når du køber adgang, kan du betale med Dankort, VISA/Dankort og en række internationale kort (f.eks. MasterCard). Se nærmere i webshoppen.

Hvem gælder tilmeldeordningen for?

+

Tilmeldeordningen gælder alle erhvervsdrivende og deres medarbejdere, når de besøger genbrugspladserne i erhvervsmæssig sammenhæng. Erhverv dækker alle private og offentlige virksomheder, der benytter Norfors’ genbrugspladser.

Kan jeg medbringe trailer på genbrugspladsen?

+

Ja, når du har købt adgang kan du medbringe trailer uden at det koster ekstra.

Jeg bruger min private bil erhvervsmæssigt. Er det et problem?

+

Du kan godt tilmelde din private bil til en erhvervsaftalte.

Jeg har en leaset eller lejet bil. Er det et problem?

+

Det er ikke noget problem at bilerne er leaset eller lejet. Det sidestiller vi med at de er ejet, når blot man kan fremvise leasing- eller lejekontrakt.

Du kan dog opleve at bilen bliver afvist i webshoppen i forbindelse med køb af abonnement eller månedsbillet. Det skyldes i mange tilfælde, at det er leasingselskabet som står som ejer af bilen, og dit firma ikke figurerer i Motorregistret. Hvis det sker, så følg denne procedure:

 • Gennemfør købet i webshoppen, men i stedet for registreringsnummeret skriver du “Leasingbil”.
 • Send kopi af leasingkontrakten til Callcentret: erhvervsaffald@norfors.dk. Husk at anføre CVR-nummer i mailen.
 • Norfors lægger bilen ind manuelt. Du får en mail som kvittering, hvorefter du kan benytte genbrugspladserne.

Hvad gør jeg hvis jeg skifter bil i abonnementsperioden?

+

Du skal kontakte Callcentret på erhvervsaffald@norfors.dk eller 4516 0546, som vil aktivere din nye nummerplade. Hvis ejerskiftet endnu ikke fremgår af Motorregistret kan du blive bedt om at fremsende dokumentation for at du har skiftet bil.

Hvornår er mit abonnement aktivt?

+

Dit Årsabonnement, Månedsbillet eller Døgnbillet er gyldigt fra det øjeblik du har gennemført købet i webshoppen.

Gælder min adgang til alle Norfors’ genbrugspladser?

+

Ja, dit Årsabonnement, Månedsbillet eller Døgnbillet gælder for alle genbrugspladser, som drives af Norfors.

Ønsker du at købe adgang til andre genbrugspladser end dem Norfors driver, skal du kontakte det affaldsselskab eller den kommune, der driver pågældende plads.

Er gebyret lovligt?

+

Ja. Affaldsbekendtgørelsen pålægger kommunerne at give adgang til genbrugspladserne for virksomhederne i kommunen, og de virksomheder, som ønsker at gøre brug af tilbuddet skal tilmelde sig og betale.

Hvilken slags affald opkræves der betaling for?

+

Hvis affaldet er erhvervsrelateret, skal du betale for at få adgang til genbrugspladsen.

Kan min virksomhed købe ét abonnement, som dækker alle biler i virksomheden?

+

Ja, hvis din virksomhed har flere køretøjer, som skal benytte genbrugspladsen, kan du tilmelde flere biler. Du skal oplyse registreringsnummeret for hvert køretøj, du ønsker at benytte.

 • Hvis du er håndværker eller anlægsgartner med 0-1 ansatte kan du tilmelde 1 bil
 • Hvis du er håndværker eller anlægsgartner med 2-10 ansatte kan du tilmelde op til 10 biler
 • Hvis du er håndværker eller anlægsgartner med over 10 ansatte kan du tilmelde alle firmaets biler
 • Øvrige virksomheder kan tilmelde op til 5 biler på et abonnement. Ønsker man at benytte genbrugspladserne med mere end 5 biler kan man købe flere abonnementer som løber samtidig.

Se hvilke brancher, der ifølge Affaldsaktørbekendtgørelsen er omfattet af kategorien håndværkere og anlægsgartnere her.

De tilmeldte køretøjer skal være ejet eller leaset af virksomheden. Du må dog også gerne tilmelde privatbiler, hvis du benytter dem erhvervsmæssigt.

Kan jeg nøjes med en månedsbillet eller døgnbillet til genbrugspladsen?

+

Virksomheder, der kun har behov for at benytte vores genbrugspladser for en begrænset periode, har mulighed for, at købe en Månedsbillet eller en Døgnbillet. Læs mere her.

Gælder mit abonnement til genbrugspladsen for kalenderåret eller et år fra købsdato?

+

Når du køber et årsabonnement, så er det gældende et fuldt år fra købsdato.

Hvor køber jeg adgang til Norfors’ genbrugspladser?

+

Du kan købe adgang til Norfors’ genbrugspladser her.

Får jeg udleveret et mærkat til forruden?

+

Nej, den 1. januar 2020 overgik Norfors til at benytte kameraer med nummerpladeskanner på alle pladserne. Det betyder, at du ikke længere skal have et mærkat i forruden. Den nummerplade, som du har tilmeldt i forbindelse med køb af adgang, vil automatisk blive genkendt af kameraerne, og du behøver ikke foretage dig yderligere.

Hvilken slags affald opkræves der betaling for?

+

Hvis affaldet stammer fra erhverv, skal du betale for at få adgang til genbrugspladsen.