Husstandsindsamlet glas

Hvad sker der med affaldet?

Husstandsindsamlet:

Glas indsamlet ved husstanden aftages af DanBørs, som oplyser, at glasset afsættes som skår til danske glasværker, der smelter glasset om til ny emballage.

Danbørs oplyser, at 97 % genanvendes som skår til danske glasværker.
Der udsorteres:

  • Metal: Genanvendes
  • Keramik/Sten/Porcelæn: Genanvendes som fyldmateriale i skumplast (isoleringsmateriale)
  • Organisk affald: Energiudnyttes

Kuber og genbrugsplads:

Glas afleveret i glas-kuber eller på genbrugspladsen afsættes til Krogs Flaskegenbrug, som oplyser at, hele flasker skylles, sorteres og bliver genbrugt af tapperier i ind- og udland. Skår og ukurante flasker omsmeltes til nye flasker og glas.

Krogs Flaskegenbrug oplyser, at ca. 30-35 % af det indsamlede glas og flasker genbruges.som hele flasker, mens resten går til skår til omsmeltning. Det er under 2 %, som ikke kan genbruges eller genanvendes (plast, metal, keramik, etc.)

Senest opdateret 04.11.2020

Hvor kan jeg aflevere affaldet?

  • Ved husstanden
  • Genbrugsplads – container 45
  • Kuber (i visse kommuner)