Privatlivspolitik og brug af cookies

Denne Privatlivspolitik vedrører I/S Norfors, der er et fælleskommunalt interessentskab mellem Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune.

Kontaktoplysninger

I/S Norfors
Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Telefon: +45 4516 0500

Mail: norfors@norfors.dk
Website: www.norfors.dk

Indsamling af personoplysninger

Norfors indsamler ikke personoplysninger uden at personen selv har givet Norfors oplysningerne via formularer eller lignende. Personoplysninger kan dog indhentes, hvis der foreligger et lovligt grundlag, og i så tilfælde oplyses personen om grundlaget og Norfors legitime interesse i de ønskede oplysninger.

Personoplysninger

Norfors indsamler, behandler og opbevarer kun personoplysninger, der er nødvendige og tilstrækkelige i forhold til lovgivningen, virksomhedens drift og administration af indgåede aftaler eller andre retslige forpligtelser.

Sædvanligvis vil der alene være tale om almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS eller kamera for at opfylde indgåede aftaler.

Indsamling og sletning af oplysninger

Ved indsamling af personoplysninger oplyses om formålet med oplysningerne. Personoplysningerne opdateres løbende, og Norfors kontrollerer stikprøvevis, at oplysningerne ikke er urigtige eller vildledende.

Da korrekte og opdaterede data er vigtige anmodes brugerne om at oplyse relevante ændringer i de oplyste data. Ændringer kan oplyses telefonisk eller pr. mail – jf. ovenfor.

Personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til at oplysningerne blev indsamlet.

Brug af personoplysninger

Personoplysninger gives generelt aldrig til tredjepart, med mindre personen selv udtrykkeligt giver tilladelse til det.

Personoplysninger og andre data videregives dog til eksempelvis samarbejdspartnere, som Norfors har indgået aftale med om løsningen af selskabets opgaver, eksempelvis it-firmaer. I sådanne tilfælde har Norfors databehandleraftaler med samarbejdspartnerne, hvilket betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger.

Samtykke til videregivelse af personoplysninger indhentes ikke, hvis Norfors er retsligt forpligtet til at videregive oplysningerne, eksempelvis som led i indberetning til en myndighed.

Kontakt vedrørende personoplysninger

Hvis en person ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om vedkommende og hvad de bruges til hos I/S Norfors, skal der rettes telefonisk henvendelse eller pr. mail – jf. ovenfor.

Adgangen til oplysninger om persondata kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse eller af kommercielle hensyn.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles, er urigtige eller vildledende, har brugerne ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Brugerne kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Brugerne kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke.

Klager over behandlingen af persondata kan indgivet til Datatilsynet.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Norfors beskytter personoplysninger og andre følsomme data efter interne regler om informationssikkerhed, der beskytter data mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Cookies

Sådan anvender I/S Norfors cookies

Når du anvender vores hjemmeside på en computer, smartphone, tablet eller en anden platform, så efterlader du et elektroniske spor, bl.a. via cookies. Det gør du i øvrigt også på de fleste andre hjemmesider du bruger.

Vi har sørget for, at oplysningerne er anonyme, og vi kan derfor ikke se, hvem du er. I/S Norfors forbinder ikke anonymiserede, tekniske oplysninger med specifikke brugere. Der er ingen personlige oplysninger gemt i Norfors cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt i din browser, som gør, at vi kan genkende din computer, smartphone eller tablet. Filen er ikke skadelig og kan ikke indeholde virus eller skadelige programmer. Via cookies registrerer vi oplysninger i anonymiseret form for at kunne optimere- og gøre vores hjemmeside bedre og mere brugervenlig.

Opbevaring af cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan slettes cookies

Cookies, som du har accepteret, kan du slette når du ønsker det. Har du en computer med en nyere browser, kan du hurtigt gøre det ved at anvende genvejstasterne CTRL + SHIFT + Delete.

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Sådan undgås cookies

Modtagelse af cookies kan blokeres. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad bruges cookies til

Cookies anvendes til at føre statistik over antallet af brugere samt deres færden på sitet.

Google Analytics

Norfors websites bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på sitet. Cookies fra Google Analytics kan afmeldes her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tredjeparts-cookies

Der anvendes en række tredjeparts services på Norfors websites. Disse services bruger til tider også cookies.

Den behandling, som indehaveren af tredjepart foretager, ligger uden for Norfors kontrol, og er udelukkende et forhold mellem brugerne og indehaveren af tredjepart.

Cookies på hjemmesiden

På norfors.dk bruger nedenstående cookies på hjemmesiden

Google Analytics og Google Tag Manager bruger følgende cookies til at indsamle statistiske data.
_gat_UA-71504838-1
_ga
_gid

Dynamicweb bruger nedenstående cookies til at indsamle statistiske data.
ASP.NET_SessionId
Dynamicweb
Dynamicweb.SessionVisitor

Hjemmesiden bruger nedenstående cookie for at sikre, at brugerne ikke hele tiden skal godkende brug af cookies.
Google-Cookiepermissions

Webstatistik

Som værktøj til webstatistik anvender vi Google Analytics.

Læs mere om, hvordan Google bruger cookies i Google Analytics (på engelsk):
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

I/S Norfors anvender ip-adresse-anonymisering i Google Analytics, så Google anonymiserer hver enkelt ip-adresse.
Læs mere om ip-adresse-anonymisering:
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=da&answer=2763052

Formål med hjemmesiden

I/S Norfors’s primære formål med hjemmesiden er at informere brugere om fjernvarme, priser og services og ikke mindst oplyse om hvordan man kommer i kontakt med  I/S Norfors og virksomhedens fysiske adresse.

Via hjemmesiden kan I/S Norfors kontaktes og få information om åbningstider, ejere med videre. Hjemmesiden forsøges opdateret i takt med at der sker ændringer.

Det er frivilligt at anvende hjemmesiden. Kopiering af tekst og billeder fra hjemmesiden må ikke ske uden samtykke fra I/S Norfors. Der må linkes til hjemmesiden og tekst må citeres med angivelse af kildehenvisning.

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider på internettet. I/S Norfors tager ikke ansvar for disse hjemmesider. Klikker du på et link for at få adgang til disse sider er det på dit eget ansvar. I/S Norfors støtter eller godkender ikke eventuelle produkter eller informationer tilbudt på hjemmesider, som du viderestilles til fra denne hjemmeside.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Når du anvender vores hjemmeside anvender vi https hvilket betyder at eventuelle oplysninger der sendes via en formular (f.eks. tilmelding af nyhedsbrev) bliver sendt krypteret.

Har du spørgsmål, ros eller ris er du til enhver tid velkommen til at kontakte os.