At arbejde hos Norfors

Dipanjan Deb

Financial controller

Her bliver man ikke bare sat til at udføre opgaver. Jeg fik hurtigt efter min ansættelse ansvar og var med til at forme mine arbejdsopgaver og komme med input til arbejdsgange og løsninger.  

Jeg kan godt li’, at en arbejdsdag aldrig er den samme. Der er altid nye udfordringer og projekter, som kræver kreativitet og fleksibilitet. Man lærer hele tiden noget nyt og får brugt sine kompetencer på forskellige måder. 

Desuden samarbejder vi på tværs i organisationen. Jeg har kontakt med mange forskellige mennesker, både internt og eksternt. Det giver et bredt netværk og et godt indblik i de forskellige aspekter af Norfors“.

Nikolaj Hoffmann

Projektleder

Jeg arbejder som projektleder med udrulning af fjernvarme i hele vores forsyningsområde. Det er en spændende og dynamisk rolle, der byder på mange spændende projekter.  

Mit arbejde gør, at jeg har en stor berøringsflade med vores kunder, entreprenører og rådgiver, samt god sparring med mine kollegaer.   

Hver dag byder på nye udfordringer, hvor jeg kan anvende min tekniske ekspertise og ledelsesfærdigheder til at drive vores projekter i den rigtige retning.   

Det betyder noget for mig at være en del af den grønne omstilling – til gavn for miljøet og de kommende generationer – og kunderne.”

Christian Axel Kolle Nielsen

Operatør

Jobbet som operatør på Norfors byder på en masse situationer, som både udvikler mig fagligt og giver mig masser af erfaring.

Sammen med en fast makker løser vi dagens udfordringer. Her er mulighed for både diskutere teori og opbygge et godt samarbejde, der gør, at vi hurtigt og effektivt kan komme udfordringerne til livs – ofte i samarbejde med værkets øvrige faggrupper. 

På min arbejdsplads er der rig mulighed for at gå i den retning, man ønsker at blive dygtigere til, netop fordi værket besidder en bred vifte af teknisk udstyr. For mig var det interessen for vedligehold og de fremtidige muligheder for en optimeret drift, der trak i mig.

Birthe Legind

Miljøkonsulent/sikkerhedsrådgiver

Mit speciale er farligt affald. Farligt affald er en lille delmængde af meget andet affald, som vi modtager på genbrugspladserne.

Det er et område, som generelt ikke fylder så meget i folks bevidsthed.  Derfor er jeg rigtig glad for, at mit arbejde giver mange muligheder for at udbrede kendskabet til farligt affald.

Jeg får hele tiden udbygget mine kompetencer, som kan bruges på mange områder, herunder undervisning af genbrugspladsmedarbejdere og ejendomsfunktionærer, indenfor deres arbejde med modtagelse af farligt affald fra husholdninger.”

Nikolaj Dohm Raasø

Genbrugspladsmedarbejder

Jeg syntes, det er dejligt at arbejde på genbrugspladserne, fordi man er med til at gøre en forskel med affaldssorteringen, så mere og mere af affaldet kan genbruges. Derudover er det nogle super dejlige kollegaer med masser af erfaring.  

Jeg kan godt lide fleksibiliteten i arbejdstiderne. Weekendarbejdet, som nogle uger også er en del af jobbet, er faktisk hyggeligt – og det giver mulighed for at holde fri i hverdagene.