Elsparepærer er også farligt affald

Salg af glødepærer er forbudt i Europa. Et af alternativerne er elsparepærer. Elsparepærer indeholder en smule kviksølv, og derfor skal de håndteres med omtanke, når de er brugte, og hvis de går i stykker. Halogenlamper og LED-pærer er også energisparende men indeholder ikke kviksølv.

Brugte elsparepærer skal afleveres som farligt affald på genbrugspladsen, hvor der er opstillet særlige tønder til disse pærer.

Husk at aflevere brugte elsparepærer på genbrugspladsen, da de indeholder kviksølv.

Miljøstyrelsen har sammen med Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet udarbejdet råd om, hvordan man håndterer en elsparepære, der er revnet eller smadret.

Hvad skal man gøre, når en elsparepære eller et lysstofrør er brugt eller går i stykker?

Brugte elsparepærer og lysstofrør skal afleveres på den lokale genbrugsstation som farligt affald efter de lokale forskrifter. Årsagen er, at de indeholder en lille mængde kviksølv, som er farlig for miljøet. En del af kviksølvet er på dampform i pæren, og denne del udgør sammen med det øvrige kviksølv en potentiel helbredsrisiko, hvis en sådan pære går itu (smadrer eller revner). Børn og gravide er ekstra følsomme for skadelige virkninger af kviksølv.

 Hvis en elsparepære eller et lysstofrør går itu, bør man gøre følgende:

 1. Åbn vinduer for udluftning
  • Luk døre for at undgå at dampe spreder sig til andre rum.
  • Forlad rummet, mens der luftes ud i rummet og sørg for at mennesker og dyr ikke har adgang til rummet i mindst 30 minutter.
 2. Rengøring
  • Brug ikke støvsuger eller kost – det får kviksølvet til at spredes i rummet. Der medfører også en forurening af støvsugeren eller kosten, der bagefter kan sprede kviksølvet til andre rum.
  • Brug tykke gummihandsker – ikke opvaskehandsker eller andre handsker af naturgummi/latex. Det er bedst at anvende nitril-handsker. Ellers kan man anvende plastikposer til opsamling af glasrester/kviksølv.
  • Små rester fra pæren kan opsamles ved brug af mindre stykker stift papir (spillekort) eller ved brug af tape, som kan binde smådele fra revner i gulvet – aftør bagefter området med en våd køkkenrulle/ toiletpapir.
  • Put kviksølv/glasrester mm., brugt tape, papir og handsker (eller posen) i en glasbeholder (syltetøjsglas er udmærket at bruge) og luk denne til.
  • Tæpper eller møbler med kviksølvrester fra sparepærer tages så vidt muligt ud af huset til rensning og udluftning. Hvis det ikke er muligt, så luft ekstra godt ud.
  • Udluftningen fortsætter 20-30 minutter efter rengøringen.
  • Den lukkede glasbeholder lægges i en plasticpose, som lukkes og fjernes hurtigst muligt uden for bygningen (beboelsen/ arbejdsplads), og afleveres snarest på den lokale genbrugsstation.
  • På genbrugspladsen skal glas/pose med smadrede eller revnede sparepærer sammen med andre brugte elsparepærer afleveres i særlige beholdere efter kommunens forskrifter for bortskaffelse af farligt affald – dvs. ikke i beholderen med glasaffald eller til pærer generelt.