Brug klare plastsække for god sortering

Det er et lovkrav, at du skal bruge klare plastsække, når du afleverer affald i sække på landets genbrugspladser. De sorte sække er nu forbudt alle steder ifølge Affaldsbekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen er udstedt af Miljøministeren med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven.

Reglen er indført for at opnå endnu bedre sortering og dermed endnu mere genbrug. Klare plastsække giver pladspersonalet bedre mulighed for at hjælpe borgere og virksomheder til en god sortering.