Fairvarme

Fra den 1. januar 2023 udvider vi tarifstrukturen som kendes fra Norfors Fjernvarme til Nivå Fjernvarme. Samtidig med den nye tarifstruktur påbegynder vi en temperatur-sænkning i det fjernvarmevand, vi sender ud til dig. Vi kan spare store mængder energi, og hvis du udnytter energien i fjernvarmen mere effektivt, kan vi sammen bidrage til en mere bæredygtig og endnu grønnere varmeforsyning. Få gode sparetips her på siden – og se hvordan du og din bolig får mest ud af fjernvarmen.

Skal du have fradrag eller tillæg?

Justér din fremløbs- og returtemperatur og se hvor du ligger på barometeret…

Sådan finder du din fremløbs- og returtemperatur

Fremløbstemperatur

Returtemperatur