Batterier

Hvad sker der med affaldet?

Batterier er omfattet af reglerne om producentansvar. Det betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr skal sørge for at tage produkterne tilbage, når de er udtjente. Når du afleverer dine batterier ved husstanden eller på genbrugspladsen, bliver de afhentet af de ansvarlige for tilbagetagningen.
Læs mere hér: https://producentansvar.dk/produkter-og-ansvar/elektronik/

Senest opdateret 12.08.2021

Hvor kan du aflevere affaldet?

  • Ved husstanden:
    • Boliger med egen affaldsbeholder: I en klar pose på låget af affaldsbeholderen
    • Boliger med fælles affaldsbeholdere: I batteriboks eller farligt affaldsskab – spørg viceværten
  • I batteribokse i en række butikker og offentlige institutioner – se adresser hér
  • Genbrugsplads – fraktion 62