Forbrugerkontaktmøde

Norfors forbrugerkontaktgruppe afholder møde mindst én gang årligt. På møderne orienteres om og drøftes regnskaber, budgetter, udvidelses- og renoveringsplaner o.lign.

Alle fjernvarmekunder er velkomne til at deltage i forbrugerkontaktmøderne, særligt opfordres repræsentanter for større bebyggelser, grundejerforeninger m.fl. til at deltage i møderne.

Forbrugerkontaktmøderne afholdes sædvanligvis i oktober måned. Møderne annonceres her på Norfors hjemmeside, og man er velkommen til at lade sig registrere her: fjv@norfors.dk, så man også får en direkte invitation forud for mødet.