Bestyrelsen

Norfors bestyrelse har interessentkommunernes borgmestre som medlemmer.

Den 1. januar 2022 har bestyrelsen følgende medlemmer:

  • Formand Morten Slotved, Borgmester i Hørsholm Kommune
  • Næstformand Karsten Längerich, Borgmester i Allerød Kommune
  • Thomas Lykke Pedersen, Borgmester i Fredensborg kommune
  • Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune
  • Ann Sofie Orth*, Borgmester i Rudersdal Kommune

* nyvalgt