Storskrald i Hørsholm

Som borger i Hørsholm Kommune kan du komme af med dit storskrald på en af genbrugspladserne i Hørsholm, Allerød, Rudersdal og Fredensborg kommuner eller via den kommunale storskraldsordning. Målet er at øge genanvendelsen af materialer og forbedre serviceniveauet. Du kan bl.a. aflevere tøj, pap, møbler, hårde hvidevarer og ting til direkte genbrug.

Læs her hvordan du bestiller en afhentning, hvornår der afhentes

Afhentning af storskrald

  • Anvend Hørsholms selvbetjeningsløsning nedenfor, til at tilmelde dig afhentning af storskrald.
  • Vær omhyggelig med sortering af storskrald – ellers risikerer du, at affaldet ikke tages med.
  • Haveaffald, byggeaffald og emballager er ikke storskrald, mens møbler, tekstiler og cykler er – læs mere nedenfor.

Storskrald skal sorteres

  • Effekter til direkte genbrug får nye ejere. Det er godt for miljøet at øge produkternes levetid, da det reducerer behovet for nyproduktion og den miljøbelastning nyproduktion medfører.
  • Elektronik-, jern- og metalaffald går til genbrug og genanvendelse. Jern og metal bliver f.eks. omsmeltet og lavet til nye produkter. Øget genanvendelse holder ressourcerne i kredsløb og reducerer behovet for at udvinde knappe materialer som aluminium og kobber.
  • Affald, der ikke kan genanvendes, men som er egnet til forbrænding, bliver afleveret til energiudnyttelse på Norfors. I de store ovne bliver det omsat til fjernvarme og el.
  • Endelig vil der være noget storskrald, der ikke kan recirkuleres eller sendes til forbrænding. Dette affald bliver deponeret.

Denne prioritering afspejler affaldshierarkiet og bidrager til at opnå Hørsholm Kommunes mål om genanvendelse af husholdningsaffald.