OBS!

Ændringer til denne side skal foregå på denne side.

Grøn fjernvarme

Fjernvarme sparer CO2

Affald, der brændes, består hovedsageligt af organisk materiale som papir, træ, pap, madrester osv. Derfor regnes forbrænding af affald som stort set CO2 neutral, idet planterne har opsuget kulstof eller kuldioxyd CO2 under deres vækst, og det er denne CO2 der frigives igen ved forbrænding. Når affaldet forbrændes, er det vigtigt, at energien i affaldet udnyttes til at fortrænge fossile brændsler som kul, oile og gas. Herved reduceres samfundets bidrag til udledning af CO2, som skaber den globale opvarmning. CO2 bidraget reduceres ved, at affaldsforbrændingsanlægene producerer el og varme, der ellers skulle være lavet på fossile brændsler som kul, olie eller naturgas.

Varmeplan Danmark

Varmen sendes ud til forbrugerne ved hjælp af fjernvarmenettet. For andre vedvarende energikilder er fjernvarmenettet også vigtigt for at udnytte varmeenergien. Nedenfor kan du læse mere om Varmeplan Danmark, der fortæller hvordan fjernvarmen har været med til at reducere CO2 udslippet fra boligopvarmning i Danmark, og hvordan udbygning og bedre udnyttelse af fjernvarmen også de næste år kan bidrage til yderligere CO2 reduktioner.
Læs om Varmeplan Danmark

100.000 ton CO2 udledes fra elopvarmede huse

Potentialet for at spare CO2 er stort, hvis samtlige 20.000 elopvarmede huse i landet skifter til fjernvarme. Faktisk belaster elopvarmede huse i dag klimaet med mere end 100.000 ton CO2 om året, eller hver husstand med ca. 5,7 ton. Ved at skifte til fjernvarme kan hver enkelt elopvarmede husstand spare klimaet for lige så meget CO2, som det kræver at flyve hele familien til Sydeuropa ti gange årligt.

Skift til fjernvarme – og spar CO2

Du nedsætter dit CO2-bidrag med ca. 5,7 ton CO2 om året, hvis du lægger din elvarme om til fjernvarme. Det gavner både miljøet og din pengepung.

Elvarme er en dyr og ikke særlig effektiv opvarmningsform. Derfor er det værd at overveje, om du kan skifte til andre opvarmningsformer, hvis du har elvarme. Sådan skriver: Læs mere her

Elvarme er én af de mest miljøbelastende opvarmningsformer i Danmark. Hvis man sammenligner CO2-bidraget, svarer 3-4 huse med fjernvarme til 1 elopvarmet hus. Det vil næsten altid kunne betale sig at skifte fra elvarme til andre energikilder. Mange steder har du mulighed for at tilslutte dig fjernvarme, og det er som regel en billigere og mere energirigtig varmeforsyning. Sådan skriver Energistyrelsen: Læs mere her

Fjernvarme bedre og billigere end nye lavenergihuse, oliefyr og jordvarme

Det er ikke kun elvarme, der med fordel kan omlægges til fjernvarme også andre individuelle forsyninger med oliefyr eller jordvarme eller lavenergibyggeri kan med fordel tilsluttes fjernvarme. Rambøll har lavet en rapport om “Vurdering af Varmeforsyning af Vollerup”: Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med fjernvarme eller individuel varmeforsyning. Se rapporten her.

Du er også velkommen til at kontakte Norfors, for at høre om der er, eller er planlagt, fjernvarme i dit lokalområde. Læs mere her.