Udvidede åbningstider

Norfors har udvidet åbningstiderne på 5 ud af 6 genbrugspladser. Udvidelsen sker i form af ubemandede åbningstider morgen og aften, mens dagtimerne er bemandede.

Hvordan får man adgang i den udvidede åbningstid?

I den udvidede åbningstid vil portene være lukket, men de åbnes automatisk, når der kommer en bil, som er godkendt til at benytte den udvidede åbningstid.

Sådan gør du som borger

For at få adgang til genbrugspladserne i den udvidede åbningstid skal du tilmelde dig ordningen. Tilmeldingen gælder for et år ad gangen.

Borgere i følgende kommuner kan få adgang i den udvidede åbningstid:

 • Allerød
 • Fredensborg
 • Hørsholm
 • Rudersdal

Du tilmelder dig på linket herunder. Indtast kontaktoplysninger samt registreringsnummer på den bil, som ønskes tilmeldt. En husstand kan godt tilmelde flere biler – proceduren gentages for hver bil der ønskes tilmeldt.

NB: Linket virker endnu ikke. Det kommer så snart systemet er klar

Når tilmeldingen er gennemført, har du adgang med det samme.

Efter et år vil du modtage en mail med påmindelse om at tilmeldingen er ved at udløbe, og du skal tilmelde dig igen, hvis du fortsat ønsker at benytte den udvidede åbningstid.

NB: Udlejningsbiler, dele-biler etc. kan ikke benyttes i den udvidede åbningstid.


Sådan gør du som erhverv

Virksomheder, som har et aktivt årsabonnement, månedsbillet eller døgnbillet har automatisk adgang i den udvidede åbningstid med de biler, som er tilmeldt abonnementet. Man behøver således ikke foretage yderligere tilmelding.

Retningslinjer for brug

Da den udvidede åbningstid er ubemandet, skal du selv sørge for korrekt sortering af affaldet. Er du i tvivl, kan du bruge Norfors’ sorteringsguide eller komme indenfor den bemandede åbningstid.

Af sikkerhedshensyn modtages følgende affald ikke i den ubemandede åbningstid:

 • Farligt affald (fraktion 60)
 • Eternit og ikke-støvende asbest (fraktion 31)
 • Deponi (fraktion 32)
 • Elektronikaffald, herunder:
  • Akkumulatorer/batterier (fraktion 48)
  • Kabler (fraktion 49)
  • Små husholdningsapparater (fraktion 52)
  • Skærme og monitorer (fraktion 53)
  • Mellemstore husholdningsapparater (fraktion 54)
  • Batterier (fraktion 62)
  • Lyskilder (fraktion 63)
  • Printertoner og blækpatroner (fraktion 64)

Disse containere vil være aflåst.

Hvis du skal aflevere nogen af disse fraktioner, bedes du benytte den bemandede åbningstid.

Genbrugspladsen er videoovervåget.

Bevist eller ubevidst fejlsortering af affald, klunsning og/eller hærværk, kan resultere i udelukkelse fra brug af den udvidede åbningstid samt evt. erstatningskrav og/eller politianmeldelse.

Ordensregler for brug af Norfors’ genbrugspladser skal overholdes.
Se ordensreglerne hér.

Håndtering af persondata

Hér han du se retningslinjer for hvordan personrelaterede data, som skal oplyses i forbindelse med tilmelding, bliver håndteret.

Data og personoplysninger

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan tilmelder jeg mig?

+

Du skal tilmelde dig på linket ovenfor og acceptere vilkårene for brugen af pladsen.

Tilmeldingen varer i ét år. Derefter skal den fornyes. Du vil modtage en mail med en påmindelse om fornyelse, inden din adgang udløber.

Du kan få adgang til pladsen umiddelbart efter tilmelding.

Hvordan kommer jeg ind?

+

Når du kommer til pladsen, kører du frem til porten, hvor en nummerpladescanner sørger for at åbne den automatiske port. Sker det ikke, så bak lidt tilbage og prøv igen.

Når porten åbner tænder lyset på pladsen i 30 minutter.

Indkørsel skal ske således at du kan nå at læsse af og forlade pladsen senest klokken 22.00.

Hvornår gælder den udvidede åbningstid fra og til hvad tid?

+

Åbningstiderne fremgår af skemaet ovenfor.

Genbrugspladserne har lukket 3. torsdag i november, 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar.

Indkørsel skal ske således at du kan nå at læsse af og forlade pladsen senest klokken 22.00.

Lyset tændt i 30 minutter efter indkørsel.

Hvorfor er pladsen videoovervåget?

+

Overvågningen sker først og fremmest for at kunne dokumentere sikkerhedssituationer, hvis uheldet skulle være ude. Vi bruger også optagelserne til at undersøge, om designet af genbrugspladserne eventuelt kan forbedres.

Desuden kan videooptagelserne bruges som dokumentation i forbindelse med tyveri, hærværk og grovere tilfælde af manglende sortering og oprydning.

Overtrædelse af retningslinjerne kan medføre udelukkelse fra brug af de ubemandede åbningstider. I grovere tilfælde kan der blive tale om politianmeldelse.

Åbner porten ikke, er der kontaktoplysninger til et vagtselskab på lågen og mandskabshuset.

Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for hjælp, når der ikke er personale på pladsen?

+

Du skal selv medbringe tilstrækkelig med folk til at du/I kan aflevere affaldet i containerne. Du må ikke stille affaldet ved siden af.

Har du brug for hjælp til sortering, kan du bruge sorteringsguiden på Norfors’ hjemmeside – eller komme tilbage i den bemandede åbningstid.

Har du problemer med udkørsel kan du ringe til en vagt. Nummeret står på porten ved udkørsel samt på mandskabsbygningen. Har du ikke en telefon med er der desuden et nødkaldeanlæg på bygningen.

Hvad må jeg aflevere på genbrugspladsen, når der ikke er personale?

+

Du kan aflevere næsten alle typer affald, vi normalt tager imod.

Af sikkerhedshensyn modtages følgende affald ikke i den ubemandede åbningstid:

 • Farligt affald (fraktion 60)
 • Eternit og ikke-støvende asbest (fraktion 31)
 • Deponi (fraktion 32)
 • Elektronikaffald, herunder:
  • Akkumulatorer/batterier (fraktion 48)
  • Kabler (fraktion 49)
  • Små husholdningsapparater (fraktion 52)
  • Skærme og monitorer (fraktion 53)
  • Mellemstore husholdningsapparater (fraktion 54)
  • Batterier (fraktion 62)
  • Lyskilder (fraktion 63)
  • Printertoner og blækpatroner (fraktion 64)

Disse containere vil være aflåst.

Hvis du skal aflevere nogen af disse fraktioner, bedes du benytte den bemandede åbningstid.

Du kan heller ikke aflevere rest- og madaffald. Men det gælder også i den bemandede åbningstid. Rest- og madaffald hører kun til hjemme i din egen beholder.

Jeg er tilmeldt, men kan ikke komme ind

+

Din tilmelding og adgang til de 5 Norfors Genbrugspladser, som har ubemandede åbningstider, gælder for ét år.

Er tilmeldingen udløbet skal du blot gentilmelde dig, så kan du igen få adgang til genbrugsstationen. Adgangen træder i kraft umiddelbart efter tilmelding.

Hvis du har prøvet dette uden held, skal du henvende dig til Norfors på norfors@norfors.dk, så vil vi forsøge at hjælpe dig.

Må jeg komme med sorte sække?

+

Nej, det må du ikke. Der gælder de samme regler som i den bemandede åbningstid.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen, § 26, Stk. 2 skal affaldssække afleveret på genbrugspladserne være gennemsigtige.

Det betyder, at affald ikke må afleveres i sorte sække, såsædsække, jyskposer, papirsække eller lignende, som man ikke kan se igennem.

Jeg fandt lige en flot havestol, må jeg tage den?

+

Med undtagelse af genstande i byttecontainerne må du ikke tage nogen genstande fra genbrugspladsen. Det vil blive betragtet som tyveri og kan blive politianmeldt.

Jeg har lejet en bil. Hvordan tilmelder jeg den?

+

Udlejningsbiler, dele-biler etc. kan ikke benyttes i den ubemandede åbningstid. Benyt i stedet den bemandede åbningstid.

Jeg er kommet i min erhvervsbil, og jeg har kun privataffald. Kan jeg komme ind?

+

Kun køretøjer, der må benyttes privat kan tilmeldes (hvide plader og papegøjeplader).

Hvis du har en bil på gule plader, skal du købe et Årsabonnement, en Månedsbillet eller en Døgnbillet, så får du automatisk adgang.

Jeg har købt dagsbevis hos SKAT til privat kørsel i gulpladebil, men jeg har ikke noget abonnement hos Norfors

+

Benyt den bemandede åbningstid, hvor du kan fremvise dit dagsbevis fra SKAT til privat kørsel i gulpladebil til en pladsmedarbejder.

Du kan ikke tilmelde biler på gule plader til den ubemandede åbningstid til aflevering af privat affald. Køb i stedet et Årsabonnement, en Månedsbillet eller en Døgnbillet, så får du automatisk adgang.

Jeg kører i en bil med papegøjeplader, men jeg vil kun aflevere privataffald. Hvordan kan jeg benytte den ubemandede åbningstid?

+

Biler på papegøjeplader (gul/hvide plader) må benyttes privat, og derfor må du også gerne benytte den til at aflevere privat affald på genbrugspladserne.

Biler på papegøjeplader tilmeldes på samme måde som biler på hvide plader.

Hvis du skal aflevere erhvervsaffald, skal du være tilmeldt og have et Årsabonnement, en Månedsbillet eller en Døgnbillet.

Vilkår for brug af pladsen

+

Vilkårene for brug af genbrugspladserne i den ubemandede åbningstid fremgår af denne side.

Læs også Ordensregler for brug af genbrugspladserne.