OBS!

Ændringer til denne side skal foregå på denne side.

Find genbrugsplads

Find Genbrugsplads

Norfors driver genbrugspladserne i Allerød, Fredensborg, Humlebæk og Rudersdal. Genbrugspladserne er samlingspunktet for at ressourcer fra affald indsamlet på genbrugspladserne eller fra husstandsindsamlingerne kan sendes videre til yderligere sortering, behandling, direkte genbrug eller genanvendelse. Vi anbefaler, at du sorterer dit affald hjemmefra, når du pakker din bil eller trailer. Hvis du har behov for vejledning, så benyt vores online sorteringsvejledning.

Genbrugsplads Allerød

Nordkranvej 10
3540 Lynge

Genbrugsplads Bakkegårdsvej

Bakkegårdsvej 404 b
3050 Humlebæk

Genbrugsplads Blokken

Blokken 48-60
3460 Birkerød

Genbrugspladsen Containerhaven.

Genbrugsplads Containerhaven

Rundforbivej 174
2850 Nærum

Genbrugsplads Højvangen

Højvangen 25a
3480 Fredensborg

Genbrugsplads Vandtårnsvej

Vandtårnsvej 2
2980 Kokkedal

Hvad sker der med mit affald? Norfors modtager mange forskellige affaldsfraktioner på genbrugspladserne, og kommunerne husstandsindsamler snart alle 10 fraktioner. Hvis du har overvejet, hvad der sker med dit affald efter sortering, kan du læse om det i sorteringsvejledningen. Læs mere
Flytning af jord Ved flytning af jord skelnes der mellem jord fra landzone eller byzone. Al jord fra byzone klassificeres som værende “lettere forurenet”, indtil andet er bevist. Den respektive kommune kan oplyse hvad der er byzone og landzone. Kommunen kan udtage områder i byzonen, som de mener er “rene”. Kontakt kommunen for disse oplysninger. Ren jord fra “landzone” kan afleveres på Genbrugspladsen. Læs mere