Husstandsindsamlet metal

Hvad sker der med affaldet?

I den kommunale husstandsindsamling kan du aflevere konserves og mindre metalemner. Udover dette kan alle former for stort og småt jern- og metalaffald afleveres på genbrugspladserne, hvor der ligeledes kan afleveres kabler og blyakkumulatorer (bilbatterier).

Jern– og metalaffald afsættes p.t. til Lyngby Produkthandel, som oplyser at jernet grovsorteres i forskellige metal- og jernmaterialer, samt forbrændingsegnet affaldsmaterialer, som ikke kan genanvendes. De resterende jern og metaltyper sorteres herefter mekanisk eller manuelt. Metal og jern eksporteres og indgår i produktionen af nye jern og metalprodukter.

Aftager har ved kontraktsindgåelse forpligtet sig til, at minimum 80 % af fraktionen genanvendes. 

Senest opdateret 19.02.2020

Hvad kan du aflevere affaldet?

  • Ved husstanden
  • Genbrugsplads – container 40