OBS!

Ændringer til denne side skal foregå på denne side.

Bestemmelser

Bestemmelser

Norfors Fjernvarme består af 4 sammenhængende forsyningsområder beliggende i hhv. Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune, Fredensborg Kommune og Allerød Kommune.

Almindelige Bestemmelser
Læs Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering for Norfors Fjernvarme, Nivå Fjernvarme og Fredensborg Fjernvarme her.

Læs Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering Holte Fjernvarme her.

Tekniske Bestemmelser:
(Bemærk: I nedenstående tekniske bestemmelser henvises til hjemmesiden www.fjr-ordningen.dk. Denne hjemmeside findes ikke længere. Benyt i stedet: www.fjernvarmensserviceordning.dk)

Læs Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Norfors Fjernvarme og Fredensborg Fjernvarme her.

Læs Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Nivå Fjernvarme her.

Læs Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Holte Fjernvarme her.

Principdiagrammer og husindføringsskab

Se Principdiagram for minimumskrav til fjernvarmeinstallationer op til 50 KW. her.

Se Principdiagram for minimumskrav til fjernvarmeinstallationer over 50 KW, hvor varmtvandsbeholder er placeret i centralen på centralside her.

Se Principdiagram for minimumskrav til fjernvarmeinstallationer over 50 KW hvor varmtvandsbeholder er tilsluttet på fjernvarmeside her.

Se Principtegning: Snit for indføring i bygning, med skab indbygget i facaden her.

Se Principtegning: Snit i indføring på bygning, med skab på facaden her.

Se Principtegning: Snit for indføring ved bygning, med skab på stativ ved facaden her.

Se Principtegning: Snit for dobbeltskab på facade med indføring i kælder her.

Se Principtegning: Snit for måleskitser for husindføringsskabe her.

Se eksempler på husindføringsskabe her.