Læringsmål

Et besøg hos Norfors kan bidrage til målopfyldelse af Folkeskolens Fælles Mål. Et besøg taler i høj grad ind i det fællesfaglige arbejde i naturfag, men kan desuden bidrage med vinkler i samfundsfag, historie og i naturfagene enkeltvis.

I den fællesfaglige naturfagsundervisning kan et besøg hos Norfors indgå i følgende fællesfaglige fokusområder:

  • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
  • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer
  • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

men også i forløb som:

  • Affaldsproduktion, håndtering og genbrug i forskellige samfund
  • Klimaforandringer
  • Megabyer og deres forsyning

Norfors kan tilbyde en autentisk situation i et eksterns læringsmiljø, der kan påkalde sig elevernes interesse og engagement. Her vil eleverne møde løsninger på det omgivende samfunds opgaver og udfordringer. Et godt udgangspunkt for et problemorienteret arbejde.