Dronetermografering

Norfors tager ny teknologi i brug på linje med bl.a. HOFOR, Fors og AffaldvarmeAarhus, og vil i samarbejde med FORCE Technology gennemføre et projekt med dronetermografering af fjernvarmenettet i Allerød.

Termografering har til formål at undersøge fjernvarmeledninger for lækager, så vi efterfølgende kan rette op på eventuelle skader og minimere driftsomkostninger på systemet. I vinterhalvåret kan man udnytte den relativt store temperaturforskel mellem fjernvarmerør og udetemperaturen, og ved at bruge et såkaldt termografikamera, lokalisere steder, hvor fjernvarmevandet lækker fra systemet.

Traditionelt set har man termograferet områder, som ikke er er overvåget på anden vis, ved at gå med et håndholdt termografikamera i hele fjernvarmenettets udstrækning. Det har været en både omkostnings- og tidsmæssig tung opgave, da det har været en langsommelig proces. Med indførelse af droneteknologien, vil man hurtigere kunne overflyve et givent område, og sammenholde direkte med gps-positioner for at ende ud med et helt termografikort over fjernvarmenettet.

Projektet skal belyse de udfordringer, der kan være i forbindelse med droneflyvning kontra den traditionelle metode til fods.