Affaldsplan 2014

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har i fællesskab udarbejdet Affaldsplan for 2014-20, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering i kommunerne.

Hvad indeholder affaldsplanen?

Affaldsplan 2014 består af to dele: 

Plandel for perioden 2014-2020
Plandelen indeholder de overordnede visioner og mål, samt planens initiativer i detaljer. Der er 9 fokusområder og der vil, i løbet af planperioden, blive iværksat aktiviteter for både husholdninger – i enfamiliehuse og i bebyggelser med samlede affaldsløsninger, for erhverv og ikke mindst for kommunen som virksomhed dvs. skoler, institutioner og andre kommunale ejendomme. Områderne er uddybet med en række konkrete initiativer. Endvidere er der vist fremskrivninger af affaldsmængderne frem til 2024

Kortlægningsdel (affaldsstatus) for perioden 2008-2012
Kortlægningsdelen indeholder data for affaldsmængderne for de 4 kommuner. Desuden gives et overblik over økonomien på affaldsområdet samt en beskrivelse af ordningerne i kommunerne.

Se Affaldsplan 2014 med bilag hér:

Affaldsplan 2014 (åbner i bladreformat, PDF-fil kan downloades hérfra, ca. 7,8 MB)
Affaldsplan 2014 – printvenligt design (PDF-fil, ca. 7,8 MB)
Affaldsstatus 2012 (PDF-fil, ca. 2,6 MB)