Forfatter: olafln

Annemette Gertinger
Annemette Geertinger tager over som teknisk chef hos Norfors

Annemette har været ansvarlig for projektledelse hos Norfors gennem 12 år, og har derigennem oparbejdet et indgående teknisk kendskab til Norfors forbrændingsanlæg. I den kommende tid vil Annemette, sammen med bemandingen på anlæggene, sætte fokus på stabil drift og varmeforsyning. En forudsætning for stabil drift og varmeforsyning er kvaliteten af det forbrændingsegnede affald, som tilføres […]

See more