Annemette Gertinger

Annemette Geertinger tager over som teknisk chef hos Norfors

28. feb 2023

Annemette har været ansvarlig for projektledelse hos Norfors gennem 12 år, og har derigennem oparbejdet et indgående teknisk kendskab til Norfors forbrændingsanlæg. I den kommende tid vil Annemette, sammen med bemandingen på anlæggene, sætte fokus på stabil drift og varmeforsyning.

En forudsætning for stabil drift og varmeforsyning er kvaliteten af det forbrændingsegnede affald, som tilføres på forbrændingsanlæggene. Vi har derfor besluttet at sætte ekstra fokus på at skaffe brændsel i den rette kvalitet og mængde, ved at samle ansvaret for denne opgave i en separat indkøbsfunktion, som vil indgå i et tæt samarbejde med Annemettes driftsorganisation på forbrændingsanlæggene.