Forfatter: Lea F

Skorsten på Norfors kraftvarmeværk.
Ikke fundet PFAS i røggassen

I forlængelse af debatten om udslip af PFAS fra affaldsforbrændingsanlæg har Norfors fået foretaget målinger i røggassen. Det er naturligt, at søgelyset også er rettet mod affaldsforbrændingsanlæggenes rolle i PFAS-udledningerne. Anvendelsen af Perfluoralkyl- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) er nemlig meget udbredt, da de har unikke egenskaber. Mange af dem har overfladeaktive egenskaber og funktioner, f.eks. som […]

See more
Villavej
Varmechecken

Hvis du modtager varme fra Fredensborg eller Allerød forsyning, og ikke har modtaget varmechecken tidligere og din husstands samlede indkomst i 2020 ikke oversteg 650.000 kr., kan du søge om varmecheck på energistyrelsens ansøgningsportal. Du kan ansøge eller læse mere om kriterierne for at ansøge om varmechecken her: https://varmecheck.dk/ansoeg

See more
Luftfoto af Norfors kraftvarmeværk
Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg

Den 11. maj 2023 havde Norfors og den samlede bestyrelse foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg. Norfors: ”Affaldslov er ekspropriation for os” EKSPROPRIATION: Regeringen har fremsat forslag om ny affaldslov. Hensigten med loven er reduktion af affaldsforbrænding og øget genanvendelse. Norfors vurderer, at lovforslaget for selskabet vil ramme så intensivt, at der er tale […]

See more
Skorsten på Norfors kraftvarmeværk.
Årlig vedligehold af ovnlinje 5

Her i maj vil Usserødværket gennemføre den årlige vedligehold på ovnlinje 5. Derfor vil der i perioden kunne forekomme unormal støj. Norfors beklager på forhånd de gener, I måtte opleve. Med venlig hilsen Driftsledelsen

See more
Google maps kort, som viser Bakkegårdsvej i Hørsholm og omkringliggende veje.
Vi graver på Bakkegårdsvej

I forbindelse med udvidelse af vores fjernvarmenet, graver vi i øjeblikket på Bakkegårdsvej i Humlebæk. Vejen kan i korte perioder være spærret, vi forsøger at planlægge vores arbejder så vi generer så lidt som muligt. Vi håber på jeres forståelse.

See more
Luftbillede af Norfors Kraftvarmeværk
Opdatering af vejesystem

Vores vejesystem skal opdateres torsdag den 30. marts 2023 fra kl. 10.00. Ind- og udvejning til både Usserødværket og Genbrugsgården vil derfor kun være manuel. Af samme grund kan der opstå kø begge steder. Vores vejesystem skal opdateres torsdag den 30. marts 2023 fra kl. 10.00. Ind- og udvejning til både Usserødværket og Genbrugsgården vil […]

See more
Jette Miller
Norfors har ansat ny administrerende direktør

Jette Miller tiltræder 1. april 2023 og skal varetage den daglige ledelse af selskabet med reference til bestyrelsen. Den nye direktør skal, i tæt dialog med bestyrelsen, sætte en ny retning for Norfors, hvor selskabets engagement i den grønne omstilling skal styrkes markant. Læs pressemeddelelsen

See more
Carbon Capture Cluster Copenhagen logo
Klyngesamarbejde om CO2-transport og -infrastruktur

Norfors har deltaget i et klyngesamarbejde om CO2-transport og -infrastruktur i tilknytning til de større byer i Danmark. Formålet med klyngesamarbejdet er først og fremmest at udarbejde nogle solide anbefalinger om CO2-transport og -infrastruktur. Anbefalingerne skal sikre, at der skabes gode rammer for transport af CO2, så CO2-fangst, -lagring og -anvendelse får de bedste rammevilkår […]

See more