Luftfoto af Norfors kraftvarmeværk

Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg

11. maj 2023

Den 11. maj 2023 havde Norfors og den samlede bestyrelse foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Norfors: ”Affaldslov er ekspropriation for os”

EKSPROPRIATION: Regeringen har fremsat forslag om ny affaldslov. Hensigten med loven er reduktion af affaldsforbrænding og øget genanvendelse. Norfors vurderer, at lovforslaget for selskabet vil ramme så intensivt, at der er tale om ekspropriation – og at selskabet dermed har krav på fuldstændig erstatning.

Driftsøkonomien i Norfors bliver hårdt ramt af konkurrenceudsættelsen og det nye affaldsvarmeprisloft på 70 kr. / GJ – så hårdt, at der ikke er værdier til at selskabsgøre inden 1. januar 2025.

Om det siger formand i Norfors og borgmester i Hørsholm Kommune Morten Slotved: 
”Ud af en samlet gæld i Norfors på DKK 1,1 mia. kr. jævnfør vores regnskab for 2022, så vedrører 787 mio. kr. forbrændingsanlægget. Gælden vil være nedbragt til ca. DKK 750 mio. i 2024, men”, siger Morten Slotved og uddyber: 

”Hertil kommer omkostninger til afvikling af Norfors og nedtagning af produktionsanlægget. Vi anslår, at de omkostninger skønsmæssigt vil ligge i et niveau på omkring 30-50 mio. kr.”.

Konsekvensen er, at der ikke er værdier til at selskabsgøre, som den nye lov foreskriver den 1. januar 2025. Det har den konsekvens, at produktionsanlægget bliver lukket og Norfors’ varmeforbrugere står uden deres primære varmekilde. 

Norfors har investeret med statens godkendelse 
Gælden i Norfors hæfter kommunerne for. Det samme gælder omkostninger til afvikling, lukning, nedtagning mv. af produktionsanlægget. Om det siger Morten Slotved: 

”Norfors kan som kommunalt fællesselskab ikke gå konkurs. Med lovforslaget står vi i ny økonomisk situation. Norfors har investeret i god tro, ud fra gældende lovgivning og på baggrund af Energistyrelsens godkendelse”, forklarer Morten Slotved, og siger:

”Nogle siger til os, at ”det burde I have forberedt jer på”, men sagen er jo den, at vores seneste store investering på plus 800 mio. kr. blev taget længe før anslaget til takterne i det fremsatte lovforslag – og at anlægget tilmed blev indviet i 2017”

Investeringen var ikke en kapacitetsudvidelse, men en ombygning af anlægget mhbp. at sikre en mere energiøkonomisk løsning, der tog større hensyn til klima og miljø. 

Loven er så intens, at det for Norfors er ekspropriation
Norfors har dermed været i god tro, når det gælder kapacitet og muligheden for at drive anlægget med større hensyn til miljø, klima og energiøkonomi. Morten Slotved uddyber: 

”Da Norfors ikke kan fortsætte driften efter vedtagelse af ny lov, mener Norfors, at ændringen er så intens, at der er tale om ekspropriation, sådan som der også åbnes op for i lovbemærkningerne side 39”, siger Morten Slotved og konstaterer:

”Vedtages loven i sin nuværende form, så har Norfors krav på fuldstændig erstatning, fordi der er tale om ekspropriation”.

Dette var budskabet på det foretræde som Norfors havde 11. maj kl. 14 for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg. 

Her kan du se den præsentation, som Norfors anvendte ved foretrædet:

Interesseret i at læse mere?