Skorsten på Norfors kraftvarmeværk.

Ikke fundet PFAS i røggassen

17. maj 2023

I forlængelse af debatten om udslip af PFAS fra affaldsforbrændingsanlæg har Norfors fået foretaget målinger i røggassen. Det er naturligt, at søgelyset også er rettet mod affaldsforbrændingsanlæggenes rolle i PFAS-udledningerne.

Anvendelsen af Perfluoralkyl- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) er nemlig meget udbredt, da de har unikke egenskaber. Mange af dem har overfladeaktive egenskaber og funktioner, f.eks. som vand-og fedtafvisende midler, så de findes i mange produkter, der senere bliver til affald.

Målingerne viser dog entydigt, at forekomsten af PFAS i røggassen er så forsvindende lille, at den ikke kan måles. Årsagen kan være, at PFAS destrueres ved forbrænding.

Målingerne er foretaget af miljøvirksomheden Eurofins. Andre affaldsforbrændingsanlæg har foretaget samme målinger, og heller ikke her er der påvist forekomster af betydning.

”Vi er rigtig glade for, at målingerne viser, at Usserødværket ikke udleder PFAS i røggassen. Det betyder meget for os, at vi har styr på, hvad vi udleder. Skulle der blive behov for yderligere målinger, følger vi naturligvis op på det”, siger teknisk chef på Usserødværket Annemette Geertinger.

Se analyse-rapporterne hér: