Skilt ved Norfors med tekst: Norfors Administration

Norfors sammenlægger fjernvarmeområderne og offentliggør forventede priser for 2024

29. sep 2023

Energisektoren er i disse år gennem store forandringer. Det påvirker også Norfors, og alle vores kunder. For at kunne følge med udviklingen, og være bedst rustet til fremtiden har bestyrelsen truffet beslutning om, at fjernvarmeområderne under I/S Norfors sammenlægges med virkning fra 1. januar 2024.

For dig som kunde betyder sammenlægningen ikke noget rent praktisk. Din varmeleverance fortsætter som den plejer. På sigt forventer vi, at sammenlægningen kan hjælpe os til at realisere effektiviseringer og optimere nettet med lavere varmepriser til følge. Det vil aktuelt medføre en mere simpel prisstruktur med ens priser for alle vores varmekunder, og gøre det simplere for nye kunder at se fordelene ved at blive tilsluttet fjernvarmen – til gavn for os alle.

Som led i udviklingen på energimarkederne, og de generelle prisstigninger i samfundet, er vi pr. 1. januar nødsaget til at hæve varmepriserne. De nye højere varmepriser sker ikke som følge af sammenlægningen, og ville være gennemført uanset hvad. For 2024 forventes taksterne at blive således:

Takster 2024Kr. ekskl. momsKr. inkl. momsEnhed
Variabel energiafgift650813Kr./MWh
Fast målerafgift8801.100Kr./år
Fast arealafgift   
   0-800 m236,5045,63Kr./m2
   801-1.600 m229,2036,50Kr./m2
   1.601-2.400 m221,9027,38Kr./m2
   2.401-14.400 m214,6018,25Kr./m2
   > 14.401 m25,506,88Kr./m2
Incitamentstarif 3 % Procent pr. grad pr. MWh energiforbrug

Incitamentstariffen beregnes af det antal grader returtemperaturen afviger fra kravværdien. For hver grad tillægges eller fradrages 3 % af energiforbruget.

Ovenstående takststruktur erstatter taksterne i Norfors Fjernvarme, Holte Fjernvarme, Nivå Fjernvarme, Fredensborg Fjernvarme – Asminderødhave, Lavtemperatur Fjernvarme, og Erhvervstarif.

Prisen for et standardhus på 130 m2, med et forbrug på 18,1 MWh vil være 21.738 kr. pr. år. Den gennemsnitlige varmepris i Forsyningstilsynets seneste prisstatistik er ca. 15.000 kr. Vi vil over det kommende år arbejde mod at kunne reducere varmeprisen igen fra 2025, men det afhænger selvsagt af udviklingen på et uforudsigeligt energimarked.

Der er ikke ændringer i de gældende standardgebyrer.