Hvem har beslutningskompetencen til denne ekstraordinære udskrivning? Er det bestyrelsen eller byrådet? Kan byrådet sige nej?

12. dec 2023