Hvad er det lovmæssige grundlag for den ekstraordinære takst?

12. dec 2023