Ændrede regler for aflevering af deponi-affald fra d. 1. februar

24. jan 2024

Hvis du efter den 1. februar ønsker at aflevere affald til deponi, skal du henvende dig til pladspersonalet. Medarbejderen vil så vejlede dig i forhold til de fraktioner, som du kommer med.

Årsagen til dette tiltag er, at der er en national målsætning om at vi skal begrænse mængden af affald til deponi og sikre den højeste grad af genanvendelse. Ofte havner der affald i deponicontaineren, som egentlig ikke hører til der. Dermed optager det unødvendig plads i deponierne, som i forvejen har begrænset kapacitet. Ved at føre kontrol med hvad der kommer i containeren er vi med til at sikre deponeringskapacitet i længere tid.